Sisältöjulkaisija

Utran uimaranta ja Konstankatu
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Asemakaavamuutoksella tutkitaan pysyvää sijaintia Utran uimarannan ravintola- tai kioskitoiminnalle. Toistaiseksi Utran kesäravintola on toiminut tilapäisillä rakennusluvilla. Konstankadun varteen tutkitaan Rantakylä-Utra osayleiskaavan ohjauksen mukaisesti uusien pientalotonttien kaavoittamista. Asemakaavamuutoksella toteutetaan osaltaan Rantakylä-Utra osayleiskaavaa ja kohennetaan Pielisjoen rantojen virkistyskäyttöä osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.

Kaupunkirakennelautakunta asetti kaavaehdotuksen nähtäville, päätös 17.01.2023 § 5

Hyväksymisvaihe meneillään

Yhdyshenkilö
Minna Tolvanen
maankäytön suunnittelija
050 315 6521
minna.tolvanen@joensuu.fi
Ehdotusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 26.1.-27.2.2023
Aloitusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 3.3. - 28.3.2022

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute