Sisältöjulkaisija

Teollisuuskatu ja hautausmaa-alueet
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Asemakaavan tarkoituksena on parantaa ortodoksisen ja evankelisluterilaisen hautausmaan pysäköinnin toimivuutta, liikenneyhteyksiä ja -turvallisuutta sekä tutkia hautausmaa-alueen laajentamisen mahdollisuuksia itäpuolella olevalle virkistys- ja puistoalueelle. Suunnittelu-alueeseen sisältyy hautausmaa-aluetta, Nurmeksentien katualuetta, Rauhanpuiston aluetta sekä Teollisuuskadun liike- ja toimistorakennusten aluetta. Alue tarkentuu kaavatyön edetessä. Kaavoitushanke on käynnistynyt Joensuun kaupungin aloitteesta.
Yhdyshenkilö
Natalia Musikka
kaavoitusarkkitehti
puh. 050 471 5701
natalia.musikka@joensuu,fi
Aloitusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 27.1.-21.2.2022

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
PL 59
80101 JOENSUU

Sivu arviointi ja palaute