Sisältöjulkaisija

Reijolan Kaupparaitti ja Puutarhakatu
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Asemakaavamuutoksella tarkastellaan pääasiassa rakentamattomien liike- ja asuinkotteleiden rajauksia ja käyttötarkoituksia Reijolan taajaman keskustassa.
Yhdyshenkilö
Päivi Mujunen
maankäytön suunnittelija
050 448 1365
paivi.mujunen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
PL 59
80101 JOENSUU

Sivu arviointi ja palaute