Sisältöjulkaisija

ehdotusvaihe
Rantakylä-Utra -osayleiskaava
1
2
3
Rantakylä–Utra -osayleiskaavan avulla ohjataan alueella tehtäviä asemakaavamuutoksia ja liikenneratkaisuja. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Tavoitteina ovat asumisen, palveluiden, työpaikkojen ja liiketoiminnan täydennysrakentaminen, kaupunkikuvan uudistaminen, puukerrostalorakentaminen, jokivarren hyödyntäminen, esteettömyyden, ympäristön turvallisuuden, energiatehokkuuden ja liikenneolosuhteiden parantaminen.

Kaavan taustaksi on tehty laaja selvitys Rantakylä–Utra -alueen energiatehokkuuden parantamiseksi (Älykäs Rantakylä–Utra -hanke). Kaavaluonnos on ollut nähtävillä keväällä 2018. Kaavan on tarkoitus valmistua päätettäväksi vuonna 2020.

Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita ovat:

  • Asumisen, palveluiden, työpaikkojen ja liiketoiminnan täydennysrakentamismahdollisuuksien selvittäminen ja täydennysrakentamiseen liittyvien periaatteiden ratkaiseminen, puurakentamisen, esteettömyyden, ympäristön turvallisuuden sekä energiatehokkuuden parantaminen.
  • Alueen kehittämistarpeiden tunnistaminen kaupunkikuvalliseksi uudistamiseksi.
  • Liikenneolosuhteisiin liittyvien muutostarpeiden selvittäminen ja ratkaiseminen jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen parantamiseksi.
  • Jokivarren hyödyntäminen sekä maisemallisesti, että ulkoilureittinä.

Kaupunkirakennelautakunta asetti kaavaehdotuksen nähtäville, päätös 13.8.2019 § 128

Hyväksymisvaihe meneillään:

Kaavaehdotukseen on tehty nähtävillä olon jälkeen muutoksia. Muutokset eivät ole vaikutuksiltaan olennaisia, joten muutettua kaavaehdotusta ei ole tarve asettaa uudelleen nähtäville. Muutettu kaavaehdotus on päätöksen liitteenä.

  • Kaupunkirakennelautakunta 17.12.2019 § 224, päätös
  • Kaupunginhallitus 20.1.2020 § 16, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 27.1.2020 § 4, päätös
  • Kaava on saanut lainvoiman 12.3.2020

Yhdyshenkilö

Simo Vaskonen
kaavoitusarkkitehti
050 3156 623
simo.vaskonen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute