Sisältöjulkaisija

Ojalankaarto ja Kanavatie 6
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Asemakaavamuutoksella laajennetaan Noljakan eritasoliittymän tie- ja katualuevarauksia tulevaisuuden tarpeisiin. Lisäksi tarkastellaan Ojalankaarron itäpään teollisuustonttien ja Kanavatie 6:n puutarha- ja kasvihuonealueen muuttamista asumiskäyttöön ja erityisalueen muuttamista yleisten rakennusten käyttöön. Hanke noudattaa Joensuun konsernistrategiaa yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi sekä monipuolisen asumisen tarjoamiseksi.

Käsittelyvaiheet  ja päätökset

  • Kaupunkirakennelautakunta 13.12.2022 § 168, päätös, 28.3.2023 § 49, päätös
  • Kaupunginhallitus 18.9.2023 § 343, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 2.10.2023 § 100, päätös
  • Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen
  • Kaupunginhallitus 11.3.2024 § 80 määräsi kaavan tulemaan voimaan lukuun ottamatta alueita, joihin valitus kohdistuu, päätös

Osittain voimaan tullut kaavakartta

Yhdyshenkilö
Minna Tolvanen
maankäytön suunnittelija
050 315 6521
minna.tolvanen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
PL 59
80101 JOENSUU

Sivu arviointi ja palaute