Sisältöjulkaisija

lainvoimainen
Marjalan koulu
1
2
3
Marjalan koulua (Aurinkokatu 31) on tarve laajentaa oppilasmäärän kasvaessa. Asemakaavaa muutetaan laajennuksen mahdollistamiseksi. Tonttia on tarpeen laajentaa, rakennusoikeutta nostaa ja järjestellä pysäköintipaikat uudelleen.

Kaavamuutosta valmistellaan Joensuun tilakeskuksen aloitteesta. Marjalan koulu suunniteltiin alun perin alle 100 oppilaan kouluksi. Rakennuksessa ollut päiväkoti muutettiin myöhemmin koulun tiloiksi ja kaksisarjaisessa alakoulussa (luokat 1–4) on nyt noin 150 oppilasta. Koulun laajennus vastaa ennustettuun oppilasmäärän kasvuun sekä mahdollistaa koulun käytön jatkossa lähes kaksisarjaisena luokkien 1–6 alakouluna. Oppilasmäärä kasvaa 200–225 oppilaaseen. Tontille on tarkoitus rakentaa myös uusi voimistelusali ja tehdä koulun sisäisiä tilamuutoksia. Muutokset edellyttävät koulun tontin laajentamista viereiselle Marjalantorin alueelle, tontin rakennusoikeuden nostoa ja autopaikkajärjestelyitä.

 

Hyväksymisvaihe meneillään

  • Kaupunkirakennelautakunta 6.11.2018 § 235, päätös
  • Kaupunginhallitus 4.2.2019 § 41, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 25.2.2019 § 20, päätös

Kaava on saanut lainvoiman 11.4.2019

Yhdyshenkilö
Simo Vaskonen
Kaavoitusarkkitehti
050 315 6623
simo.vaskonen@joensuu.fi
Ehdotusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 15.11.2018 - 17.12.2018
Luonnosvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 30.8.-24.9.2018
Aloitusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 19.4. – 14.5.2018

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute