Sisältöjulkaisija

Koulukatu 7
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
Keskeytetty
1
2
3
Asemakaavamuutoksella tutkitaan maanomistajan aloitteesta Koulukadun ja Louhelankadun risteyksessä sijaitsevan tontin täydennysrakentamista. Hakijan tavoitteena on rakentaa 5-kerroksinen asuinrakennus Louhelankadun varrelle tontin nykyisen pysäköintialueen paikalle. Kahta ylintä kerrosta esitetään osaksi mansardimaista kattoa siten, että rakennuksen kerrosmäärä näyttäytyy katutilassa vastapäätä olevaa kerrostaloa mukailevana. Kaavamuutosta ohjaa Joensuun keskustan osayleiskaava (2012).
 

Kaupunkirakennelautakunta päätti 16.8.2022 § 108 asemakaavan muutoksen laatimisen päättyneen, päätös 

Yhdyshenkilö
Natalia Musikka
kaavoitusarkkitehti
050 471 5701
natalia.musikka@joensuu.fi
Aloitusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 24.3.-18.4.2022

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute