Musiikin ja ilmaisun linja

Musiikin ja ilmaisun linja on toiminut jo vuodesta 1998 lähtien, alunperin Niinivaaran lukion musiikkilinjana. Valtakunnallisten opintojaksojen lisäksi tarjolla on lähes 40 koulukohtaista opintojaksoa, jotka on ensisijaisesti suunniteltu musiikkia ja ilmaisua harrastaville lukiolaisille. Kaikki muutkin lukiomme opiskelijat hyötyvät tästä laajasta ilmaisullisesta tarjonnasta, opintojaksoille osallistutaan sekä yleis- että urheilulinjalta. Valtakunnallisten opintojaksojen sisältö on yleissivistävää ja pyrkii ylläpitämään ja kehittämään opiskelijoiden yleisiä ilmaisullisia taitoja. Lukiomme omat opintojaksot puolestaan keskittyvät musiikin, kuvataiteen, sanataiteen sekä teatterin erityisalueiden oppimiseen, muun muassa etniseen musiikkiin, rap-musiikin tekemiseen, tanssiin, kuvanveistoon sekä musiikkiteatteriin. Monipuolisuus on musiikin ja ilmaisun linjan todellinen vahvuus!

Musiikin ja ilmaisun linjalla on tarjolla muun muassa tanssiopintoja, kuten street dancea, showjazzia sekä nykytanssia. Meillä voi opiskella jopa 20 opintopistettä teatteria ja draamaa. Kuvataiteessa on tarjolla mm. valokuvausta, tekstiilitaidetta, kuvanveistoa ja sarjakuvien tekemistä. Musiikista on tarjolla noin 20 erilaista opintojaksoa. 

Löydät kaikki lukiomme opintojaksot opetussuunnitelmastamme.

Opiskelijat eivät valitse linjalla enää erillistä pääainetta, kuten aiempina vuosina tehtiin. Soveltuvuuskokeet kuitenkin pidetään edelleen musiikissa, draamassa sekä kuvataiteessa. Linjalle valitut suorittavat lukioaikana 16 opintopisteen verran erilaisia ilmaisullisia opintojaksoja linjan opetussuunnitelmasta, jotka voivat olla sanataidetta, draamaa, kuvallista ilmaisua tai musiikkia.

Syksyllä 2020 tai aiemmin opintonsa aloittaneet: 

  • Musiikin pääaineekseen valinneet suorittavat lukioaikana vähintään kahdeksan opintojaksoa musiikkia.
  • Ilmaisua pääaineenaan opiskeleva tekee vähintään kahdeksan opintojaksoa linjaopintoihin opetussuunnitelmassa määriteltyjä ilmaisullisia opintoja (mm. draamaa, tanssia, sanataidetta, kuvataidetta, esitystekniikkaa, musiikkia, kieliä, lukiodiplomeita). Yksi opintojakso voidaan hyväksilukea lukion oman tarjonnan ulkopuolelta niin musiikissa kuin ilmaisussakin.

Opetushallitus on antanut lukioille mahdollisuuden teettää lukiodiplomeita taito- ja taideaineissa. Yhteiskoulun lukiossa lukiodiplomin voi suorittaa kuvataiteessa, käsityössä, teatteritaiteessa, musiikissa sekä kirjallisuudessa, tanssissa ja liikunnassa. Meillä voit tehdä päättökokeen myös puheviestinnässä.

Linjan kehittämisestä vastaa apulaisrehtori Riitta Rauma. Linjalle hakemisesta enemmän Opiskelijaksi-osiossa.

JYK video musiikin ja ilmaisun linja

YHTEYSTIEDOT

RIITTA RAUMA

APULAISREHTORI / RUOTSIN KIELEN LEHTORI
 050 410 9152
riitta.rauma@joensuu.fi

VASTAAVAT OPETTAJAT

Liisa Ilves, teatteritaide

Taina Mannila, kuvataide

Päivi Sormunen, musiikki

sähköpostit: etunimi.sukunimi@edu.joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute