Musiikin ja ilmaisun linja

Musiikin ja ilmaisun linja on toiminut vireästi vuodesta 1998, alunperin musiikkilinjana. Valtakunnallisten kurssien lisäksi tarjolla on lähes 40 koulukohtaista lisäkurssia, jotka on ensisijaisesti suunniteltu musiikkia ja ilmaisua harrastaville lukiolaisille. Myös lukiomme muut opiskelijat voivat valita linjan kursseja. Valtakunnallisten kurssien sisältö on yleissivistävää ja pyrkii ylläpitämään ja kehittämään opiskelijoiden yleisiä ilmaisullisia taitoja. Linjan soveltavat kurssit puolestaan keskittyvät musiikin, kuvataiteen sekä teatterin erityisalueiden opettamiseen, muun muassa etniseen musiikkiin, tanssiin, kuvanveistoon sekä musiikkiteatteriin. Monipuolisuus on musiikin ja ilmaisun linjan todellinen vahvuus!

Tarjolla musiikin- ja ilmaisun linjalla on muun muassa tanssikursseja hip hopista, jazzista sekä nykytanssista. Meillä voi opiskella kahdeksan kurssia teatteria ja draamaa. Kuvataiteesta on tarjolla mm. valokuvausta, tekstiilitaidetta sekä kuvanveistoa ja keramiikkaa. 

Pääaineena musiikin ja ilmaisun linjalla opiskellaan musiikkia, kuvataidetta, draamaa, sanataidetta sekä kuvallista ilmaisua.  

Musiikin pääaineekseen valinneet suorittavat lukioaikana vähintään kahdeksan kurssia musiikkia.

Ilmaisua pääaineenaan opiskeleva tekee vähintään kahdeksan kurssia linjaopintoihin opetussuunnitelmassa määriteltyjä  ilmaisullisia kursseja (mm. draamaa, tanssia, sanataidetta, kuvataidetta, esitystekniikkaa, musiikkia kieliä, lukiodiplomeita). 

Yksi kurssi voidaan hyväksilukea lukion oman tarjonnan ulkopuolelta niin musiikissa kuin ilmaisussa.

Taito- ja taideaineissa opetushallitus on antanut lukioille mahdollisuuden teettää lukiodiplomeita. Yhteiskoulun  lukiossa lukiodiplomin voi suorittaa kuvataiteessa, käsityössä, teatteritaiteessa, musiikissa sekä kirjallisuudessa, tanssissa ja liikunnassa. Meillä voit tehdä päättökokeen myös puheviestinnässä.

Linjan kehittämisestä vastaa apulaisrehtori Riitta Rauma. Linjalle hakemisesta enemmän "opiskelijaksi" osiossa.

JYK video musiikin ja ilmaisun linja

YHTEYSTIEDOT

RIITTA RAUMA

APULAISREHTORI / RUOTSIN KIELEN LEHTORI
 050 410 9152
riitta.rauma@joensuu.fi

JYK musiikin ja ilmaisun linjan vastuuopettajat

Musiikin ja ilmaisun linjan vastaavat opettajat:

Kirsi Jaatinen, teatteritaide

Taina Mannila, kuvataide

Päivi Sormunen, musiikki

sähköpostit: etunimi.sukunimi@edu.joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute