Johtokunnat

Joensuun kaupungin luottamushenkilöorganisaatiossa on yksi johtokunta, joka on teknisten palvelujen johtokunta.

Kaupunkirakennelautakunnan alainen teknisten palvelujen johtokunta toimii yhtäältä teknisen keskuksen johtokuntana ja toisaalta kuntalain 9 luvun mukaisena kunnan liikelaitoksena toimivan Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokuntana.

Teknisten palvelujen johtokunta

Teknisten palvelujen johtokunta

Kaupunkirakennelautakunnan alainen teknisten palvelujen johtokunta toimii yhtäältä teknisen keskuksen johtokuntana ja toisaalta kuntalain 9 luvun mukaisena kunnan liikelaitoksena toimivan Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokuntana.

Teknisten palvelujen johtokunnassa on 11 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsensä.

 

Teknisten palvelujen johtokunnan kokoukset 2020: 23.1., 20.2., 19.3., 23.4., 28.5., 11.6., 20.8., 24.9., 22.10., 19.11. sekä 17.12. Heinäkuussa ei kokousta.

Johtokunta pitää kokouksensa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kunkin kuukauden kolmannen viikon torstaina klo 17.00.


Teknisten palvelujen johtokunnan alaisten yksihenkilöisten viranomaisten tekemät päätöspöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi päätöksentekoviikkoa seuraavana maanantaina ja jos se on pyhäpäivä, ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä Joensuun kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Teknisten palvelujen johtokunta, jäsenet

Teknisten palvelujen johtokunnan jäsenet 2017–2021

YHTEYSTIEDOT

Teknisten palvelujen johtokunta

Sivu arviointi ja palaute