Työllisyyden kuntakokeilu, sivun otsikko

Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilu

Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilu

Tältä sivulta löydät tietoa Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilusta. Sivu päivittyy lähempänä kuntakokeilun käynnistymistä.

Eduskunta on 15.12.2020 hyväksynyt kuntakokeiluja koskevan lainsäädännön ja kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021. Joensuun seudun kuntakokeiluun kuuluvat Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi.

Kuntakokeilujen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä. Kuntakokeilussa TE-palveluilta siirtyy tehtäviä kunnille, jotka vastaavat kokeiluun siirtyvien työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden sekä nuorten ja maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille. Kunta on lähellä asukasta ja järjestää laajasti palveluita, joita voidaan hyödyntää myös työllistymisen edistämisessä. Yksilöllisen tuen vahvistuessa voidaan tunnistaa paremmin asiakkaiden palvelutarpeita, kehittää osaamista sekä ratkaista työllistymisen esteitä.  

Kun kuntakokeilu käynnistyy, ilmoittaa TE-toimisto kokeilun piiriin siirtyville asiakkaille kirjeitse tai Oma Asiointi –palvelun kautta, että jatkossa TE-palvelujen tarjoamisesta vastaa kotikunta. Asiakkaat saavat myös ohjeet siitä, miten heidän tulee toimia kokeiluun siirryttyään ja mistä he saavat lisätietoa.

Kuntakokeiluun ohjataan ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Myös kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa siirtyvät kuntakokeilun piiriin.

Pelkästään Joensuussa kuntakokeiluun siirtyy yli 5500 asiakasta ja kuntakokeilu vaatiikin kunnilta lisäresursseja. Te-toimistolta siirtyy kuntien työnjohtoon 35,5 henkilötyövuotta ja kunnat resursoivat itse noin 20 henkilötyövuotta. Kokeilukuntiin on palkattu muun muassa 16 asiakastyöhön keskittyvää valmentajaa.

Kuntakokeilut jatkuvat 30.6.2023 asti.

”Yhdistämme työllisyyden kuntakokeilussa eri toimijoiden osaamista ennennäkemättömällä tavalla. Vaikka ponnistus on suuri, odotamme jo innolla uutta työkalua Joensuun seudun työttömyyden puolittamiseksi.” kertoo kuntakokeilun johtajana toimiva Joensuun työllisyyspalvelujen asiakkuuspäällikkö Riikka Vartiainen.

Lisätietoja Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilusta antavat:

Riikka Vartiainen, asiakkuuspäällikkö 050 434 8641 riikka.vartiainen@joensuu.fi ·

Johanna Seppänen, työllisyyskoordinaattori 050 475 4824 johanna.seppanen@joensuu.fi

Jyri Heikkinen, suunnittelija 050 438 7391 jyri.heikkinen@joensuu.fi

Yhteystiedot asiakkaiden yhteydenottoja varten ilmoitetaan lähempänä kuntakokeilun käynnistymistä.

YHTEYSTIEDOT

Johanna Seppänen

työllisyyskoordinaattori/Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilu
 050 475 4824
johanna.seppanen@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute