Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelut

Joensuun sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Ikäihmisille suunnattuja palveluja ovat muun muassa erilaiset asumiseen liittyvät palvelut, hoito, hoiva ja kuntoutus.

Ikäihmisille ja heidän läheisilleen suunnattuja palveluja tuottavat Siun soten ohella myös järjestöt, kunnat ja yksityiset palveluntuottajat.

Siun sotella on ikäihmisten parissa toimivia vapaaehtoisia, jotka ovat apuna ja tukena tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoistoiminta on palveluja täydentävää.

Siun soten palvelut ikäihmisille:

  • Palvelut kotona asumisen tueksi
  • Asumisen vaihtoehdot
  • Sosiaalityö
  • Sotainvalidien ja rintamaveteraanien palvelut
  • Veteraanikuntoutus
 

YHTEYSTIEDOT

Kiireetön hoito

Ks. yllä Sähköinen asiointi, terveysasemien yhteystiedot ja ajanvaraus

Yhteispäivystyksen palveluneuvonta 013 330 2121

Yhteispäivystys on tarkoitettu äkillisen sairauden tai tapaturman hoitoon

Hätäkeskus 112

Henkeä uhkaavat tilanteet

Siun soten puhelinvaihde 013 3300

Vaihde välittää puhelut koko Pohjois-Karjalan ja Heinäveden sosiaali- ja terveyspalveluihin, Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle ja Pohjois-Karjalan ympäristöterveydelle.

Sivu arviointi ja palaute