Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio,Lautakunnat, Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnassa on 11 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lautakunnassa on kasvatus- ja opetusjaosto sekä sivistys- ja vapaa-aikajaosto. Lisäksi lautakunnassa on oppilaiden ja opiskelijoiden kurinpitoasioiden käsittelemistä varten kurinpitojaosto.

Hyvinvointilautakunnan toimialaan kuuluvat:

  • varhaiskasvatus
  • esi- ja perusopetus
  • lukiokoulutus
  • lasten aamu- ja iltapäivätoiminta
  • konservatorion ja kansalaisopiston toiminnan järjestäminen
  • kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut

Lautakunta huolehtii toimialansa lainsäädännön mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä.

Hyvinvointilautakunnan kokoukset 2019:

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio,Lautakunnat, Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan jäsenet 2017 - 2021