Hankinnan toimeksianto, sivun otsikko

Hankinnan toimeksianto

Hankinnan toimeksianto

Aina ennen uuden kilpailutuksen valmistelua tulee varmistua, ettei tuotteesta tai palvelusta ole voimassa olevia hankintasopimuksia. Mikäli voimassa olevaa sopimusta ei ole ja tavara- tai palveluhankinta ylittää kansallisen kynnysarvon 60 000 euroa (alv 0%), on kyseessä hankintalain soveltamisalaan kuuluva kansallinen tai EU-hankinta. Rakennusurakoissa kynnysarvo on 150 000 euroa (alv 0%). Pohjois-Karjalan hankintatoimi on erikoistunut em. kynnysarvon ylittäviin hankintoihin. Huomioithan, että hankinnan ennakoituun arvoon lasketaan mukaan kaikki sopimusvuodet ja mahdolliset optiovuodet.
Mikäli haluat toteuttaa hankinnan yhteistyössä kanssamme, ota yhteyttä hankinta@jns.fi.

Sivu arviointi ja palaute