Vaalit

Eduskunta- ja kuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi, presidentinvaali joka kuudes vuosi ja europarlamenttivaalit joka viides vuosi. Käytä äänioikeuttasi!

Kuntavaalit 2021

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Vuoden 2021 kuntavaaleissa Joensuun kaupunginvaltuustoon valitaan 59 valtuutettua ja heille varavaltuutetut.

  • Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021.
  • Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 7.–13.4. ja ulkomailla 7.–10.4.2021.
  • Kuntavaalien tulos vahvistetaan 21.4. ja valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.

Valmistautuminen äänestämään, ohjeet

Näin äänestät

Ehdokasasettelu kuntavaaleissa 2021

Ehdokasasettelu

Valitsijayhdistysten ja puolueiden ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset sekä yhteislistojen ja vaaliliittojen muodostamista koskevat ilmoitukset on vaalilain mukaisesti annettava viimeistään tiistaina maaliskuun 9. päivänä 2021 ennen kello 16.00.

Vaaleja koskevat ehdokashakemukset vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Riitta Himanka ja/tai vaalivirkailija Anne Lipponen Joensuun keskusvaalilautakunnan toimistossa, osoitteessa Penttilänkatu 7–9, 80220 Joensuu, maanantaina maaliskuun 8. päivänä 2021 kello 13.00–15.00 ja tiistaina maaliskuun 9. päivänä 2021 kello 13.00–16.00 sekä muulloin ennen määräaikaa erikseen sovittavana aikana. Yhteydenotot muun ajan sopimiseen puh. 050 4491058 tai 050 3031215.

Ehdokasasettelu vahvistetaan 18.3.2021.

Vaalimainonta

Vaalimainonta

Kuntavaalien ulkomainonnan ohjeet ja järjestelyt vuonna 2021 (linkki kaupunginhallituksen päätökseen 15.2.2021 § 80)

Yhteydenotot: tapahtumavastaava Tarja Rytkönen, tarja.rytkonen@joensuu.fi, puh. 0500 970 601.

Tulevat vaalit

Ennakkoäänestys kuntavaaleissa 7.–13.4.2021

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan.

Postitse saatu ilmoituskortti ei ole pakollinen eikä se riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa haitari

Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa

Vaalipäivän äänestys kuntavaaleissa 18.4.2021

Vaalipäivän äänestys kuntavaaleissa 18.4.2021

Varsinaisena vaalipäivänä kuntavaaleissa 18.4.2021 äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.

Vaalitoimitus alkaa äänestysalueiden äänestyspaikoilla kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat kuntavaaleissa haitari

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat kuntavaaleissa

Äänestäminen karanteenitilanteessa kuntavaalit 2021

Äänestäminen karanteenitilanteessa

Karanteenissa olevat voivat äänestää vaalipäivänä vaalipaikan ulkopuolella
Ennakkoäänestyksen aikaan hengitystieoireisia äänestäjiä ohjeistetaan käymään koronatestissä ja odottamaan oireiden menemistä ohi ennen äänestämistä ennakkoon. Karanteeniin määrätty ei saa tulla ennakkoäänestyspaikkaan. Jos varsinaiseen vaalipäivään 18.4.2021 mennessä ei ole vielä äänestänyt ja on vaalipäivänä karanteenissa, äänestyspaikkaan ei saa tulla sisälle, vaan äänestäminen voidaan vaalilautakunnan toimesta järjestää ulkona äänestyspaikan pihalla. Ohjeistus äänestämiseen löytyy vaalipaikan sisäänkäynnin vieressä olevasta julisteesta. 

Kotiäänestys

Kotiäänestys vaaleissa

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Äänestäjän on kuntavaaleissa 2021 ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan viimeistään päivää ennen ennakkoäänestysajanjakson alkamista eli 6.4.2021 ennen klo 16.00 Joensuun kaupungin keskusvaalilautakunnalle joko

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta.

Keskusvaalilautakunnan 2017–2021 kokoonpano

 

YHTEYSTIEDOT

Joensuun kaupungintalo kartalla

Rantakatu 20, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute