Vaalit

Eduskunta-, kunta- ja aluevaalit järjestetään joka neljäs vuosi, presidentinvaali joka kuudes vuosi ja europarlamenttivaalit joka viides vuosi. Käytä äänioikeuttasi!

Seuraavat vaalit ovat alue- ja kuntavaalit. Näiden vaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.4.2025.

Valmistautuminen äänestämään, ohjeet

Näin äänestät

Vaalipäivän äänestys

 

Vaalipäivän äänestys

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjän ilmoituskortissa.

Vaalitoimitus alkaa äänestyspaikoilla kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat kuntavaaleissa haitari

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan.

Ilmoituskortti ei ole pakollinen eikä se riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

Ennakkoäänestyspaikat presidentinvaaleissa haitari

Ennakkoäänestyspaikat haitari

Ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat europarlamenttivaaleissa

Kotiäänestys

Kotiäänestys vaaleissa

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Kotiäänestyksiä pidetään ennakkoäänestyspäivinä kello 9–20. Tarkka aika sovitaan kunkin äänestäjän kanssa erikseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan Joensuun kaupungin keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä joko

Europarlamenttivaalit, ulkomainonta

Vaalien ulkomainonta

Ulkomainonnan yhdenmukaisuuden, kaupunki- ja maisemakuvan sopivuuden sekä ympäristön siisteyden varmistamiseksi on valmisteltu Joensuussa noudatettavat vaalimainontaohjeet. Ohjeissa määritellään paikat, joissa mainontaa saa harjoittaa sekä mainosten asettamisjärjestys ja mainosaika. Lisäksi ohjeissa annetaan määräykset mainosten sijoittamisesta ja poistamisesta, mainonnan ilmoitusvelvollisuudesta sekä maksuttomuudesta.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta.

Keskusvaalilautakunnan 2021–2025 kokoonpano

YHTEYSTIEDOT

Anne Lipponen

asiakirjahallintopäällikkö
 050 303 1215
anne.lipponen@joensuu.fi

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen
050 475 5186

Sivu arviointi ja palaute