Vaalit

Eduskunta-, kunta- ja aluevaalit järjestetään joka neljäs vuosi, presidentinvaali joka kuudes vuosi ja europarlamenttivaalit joka viides vuosi. Käytä äänioikeuttasi!
Seuraavat vaalit ovat europarlamenttivaalit kesäkuussa 2024. Vaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin. Suomesta valitaan 15 jäsentä.
- Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.
- Ennakkoäänestys kotimaassa 29.5.–4.6.2024.

Valmistautuminen äänestämään, ohjeet

Näin äänestät

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjän ilmoituskortissa.

Vaalitoimitus alkaa äänestysalueiden äänestyspaikoilla kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

Vaalipäivän äänestyspaikkoihin on tehty seuraava muutos:
- Äänestysalueen 006 Kaupungintalo äänestyspaikka on Carelicumissa osoitteessa Koskikatu 5.

Power Cup -lentopallotapahtuman vuoksi joillakin äänestyspaikoilla joudutaan muuttamaan vaalihuoneiston sijaintia varsinaisena vaalipäivänä 9.6.2024.
 
Uudet paikat ovat:
- Karsikon koululla kirjaston hiljainen tila 
- Nepenmäen koululla Mediateekin tila
- Utran koululla luokka 184
- Noljakan koululla entinen kirjasto.

Lisäksi pääkirjastolla uusi paikka on lukusali.

Tiloihin löydät seuraamalla "Vaalihuoneistoon"-opasteita.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat kuntavaaleissa haitari

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan.

Ilmoituskortti ei ole pakollinen eikä se riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

Ennakkoäänestyspaikat presidentinvaaleissa haitari

Ennakkoäänestyspaikat haitari

Ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat europarlamenttivaaleissa

Kotiäänestys

Kotiäänestys vaaleissa

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Kotiäänestyksiä pidetään ennakkoäänestyspäivinä kello 9–20. Tarkka aika sovitaan kunkin äänestäjän kanssa erikseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan Joensuun kaupungin keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä joko

 

Vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16.00.

Europarlamenttivaalit, ulkomainonta

Europarlamenttivaalien ulkomainonta

Ulkomainonnan yhdenmukaisuuden, kaupunki- ja maisemakuvan sopivuuden sekä ympäristön siistiyden varmistamiseksi on valmisteltu Joensuussa noudatettavat vaalimainontaohjeet. Ohjeissa määritellään paikat, joissa mainontaa saa harjoittaa sekä mainosten asettamisjärjestys ja mainosaika. Lisäksi ohjeissa annetaan määräykset mainosten sijoittamisesta ja poistamisesta, mainonnan ilmoitusvelvollisuudesta sekä maksuttomuudesta.

Vaalimainonnan ohjeet europarlamenttivaaleissa

Vaalimainospaikat europarlamenttivaaleissa

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta.

Keskusvaalilautakunnan 2021–2025 kokoonpano

YHTEYSTIEDOT

Anne Lipponen

asiakirjahallintopäällikkö
 050 303 1215
anne.lipponen@joensuu.fi

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen
050 475 5186

Keskusvaalilautakunnan toimisto kartalla

Koskikatu 5, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute