Vaalit

Eduskunta-, kunta- ja aluevaalit järjestetään joka neljäs vuosi, presidentinvaali joka kuudes vuosi ja europarlamenttivaalit joka viides vuosi. Käytä äänioikeuttasi!

Muutokset äänestysalueisiin, eduskuntavaalit 2023

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 29.8.2022 § 91 äänestysaluemuutoksista, jotka tulevat voimaan vuoden 2023 eduskuntavaaleissa. Äänestysaluemuutoksella Koveron äänestysalue yhdistettiin Tuupovaaran äänestysalueeseen, Ukkolan äänestysalue Uimaharjun äänestysalueeseen ja Louhiojan äänestysalue Enon äänestysalueeseen.

Tämä tarkoittaa sitä, että varsinaisena vaalipäivänä koverolaiset äänestävät Tuupovaaran äänestyspaikassa, ukkolalaiset äänestävät Uimaharjun äänestyspaikassa ja louhiojalaiset Enon äänestyspaikassa. Ennakkoäänestysajanjakson aikana kirjasto-auto kiertää vaalibussina Koverossa, Ukkolassa ja Louhiojalla. Vaalibussin aikataulu löytyy kohdasta Ennakkoäänestyspaikat.

 

Seuraavat vaalit ovat eduskuntavaalit 2023:

  • ennakkoäänestys 22.–28.3.2023
  • vaalipäivä 2.4.2023

Valmistautuminen äänestämään, ohjeet

Näin äänestät

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjän ilmoituskortissa.

Vaalitoimitus alkaa äänestysalueiden äänestyspaikoilla kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

Vaalipäivän äänestyspaikkoihin on tehty seuraavat muutokset:
* Niinivaaran äänestysalueella äänestyspaikkana toimii Karelia-ammattikorkeakoulu, E-talo, Tikkarinne 9.
* Karsikon äänestysalueella äänestyspaikkana toimii Karsikon koulu, Pohjolankatu 29.
* Tuupovaaran äänestysalueella äänestyspaikkana toimii kirjastorakennus, Rekijoentie 3.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan.

Ilmoituskortti ei ole pakollinen eikä se riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

Ennakkoäänestyspaikkoihin on tehty seuraavat muutokset:
* Tikkamäentien koulurakennuksen sijaan äänestyspaikkana on Karelia-ammattikorkeakoulu, E-talo, Tikkarinne 9.
* Tuupovaarassa äänestyspaikka on siirretty kirjastorakennukseen, Rekijoentie 3.
* Uutena äänestyspaikkana toimii Itä-Suomen yliopisto, Carelia-salin ala-aula, Yliopistokatu 4.
* Uutena liikkuvana äänestyspaikkana kirjastoauto kiertää 25.–26.3. Koverossa, Louhiojalla ja Ukkolassa.

Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa haitari

Ennakkoäänestyspaikat

Kotiäänestys

Kotiäänestys vaaleissa

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan ennakkoäänestystä edeltävään päivään 21.3.2023 klo 16.00 mennessä Joensuun kaupungin keskusvaalilautakunnalle joko

Eduskuntavaalit, ulkomainonta

Eduskuntavaalien ulkomainonta

Ulkomainonnan yhdenmukaisuuden, kaupunki- ja maisemakuvan sopivuuden sekä ympäristön siistiyden varmistamiseksi viestintä- ja tapahtumapalvelut on valmistellut Joensuussa noudatettavat vaalimainontaohjeet vaalien osalta. Ohjeissa on määritelty paikat, joissa mainontaa saa harjoittaa sekä mainosten asettamisjärjestys ja mainosaika. Lisäksi ohjeissa on annettu määräykset mainosten sijoittamisesta ja poistamisesta, mainonnan ilmoitusvelvollisuudesta sekä maksuttomuudesta.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta.

Keskusvaalilautakunnan 2021–2025 kokoonpano

YHTEYSTIEDOT

Joensuun kaupungintalo kartalla

Rantakatu 20, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute