Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuu käynnistää tarjouskilpailun kerrostalotontista Penttilänrannassa

Joensuu käynnistää tarjouskilpailun kerrostalotontista Penttilänrannassa

 

Joensuun kaupunki järjestää tarjouskilpailun Penttilänrannassa olevasta kerrostalotontista.

Tontti sijaitsee Suvantosillan vieressä, osoitteessa Penttilänkatu 7–9. Tontilla on rakennusoikeutta 5 000 k-m² ja asemakaavan mukaan sille saa rakentaa asuin-, liike- ja toimistorakennuksen.

Tontilla sijaitsee niin sanottu Hankkijan talo, joka käsittää vuosina 1945–1950 valmistuneen konttori- ja varastorakennuksen. Rakennuksen korkeampi nelikerroksinen osa on suojeltu asemakaavassa. Suojeltu osa on 1 751 k-m² ja sisältyy koko tontin rakennusoikeuteen. Matalamman varastorakennuksen osan voi purkaa.

Suojeltavan rakennuksen lisäksi tontille voi tulla kahdeksan-, kaksi- ja yksikerroksiset rakennukset. Ensimmäisestä kerroksesta 20 % tulee olla liiketiloja ja ne on sijoitettava joen puolelle. Uudisrakentamisessa on huomioitava alueen kuuluminen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Kilpailuaika on 30.5.–29.6.2023 klo 15.00. 

Kyseessä on hintakilpailu. Rakennukset tontteineen luovutetaan korkeimman tarjouksen tehneelle.

Pohjahinta tontille rakennuksineen on 900 000 euroa. Pohjahinnassa on huomioitu purettavasta rakennuksesta ostajalle aiheutuvat kustannukset.

Tarkempaa tietoa kilpailun kohteena olevasta tontista: www.joensuu.fi/penttilankatu7-9.