Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

TYPin tavoitteena on edistää pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden työllistymistä, elämänhallintaa, työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista. Palvelussa yhdistetään Kuntakokeilun, Hyvinvointialueen ja Kelan palveluita. Palvelun aikana selvitetään mitä palveluita työnhakija tarvitsee työllistymismahdollisuuksiensa parantamiseksi. Selvityksen pohjalta laaditaan suunnitelma yhdessä määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Palvelun kuvaus

Palvelu käynnistyy palvelutarpeen arvioinnilla (kartoitusjakso). Asiakkaan kanssa laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma, jossa sovitaan palvelutarpeen mukaisista palveluista. 


TYP-työntekijät kartoittavat yhdessä asiakkaan kanssa hänen palvelutarvettaan ja tukevat häntä suunnitelman mukaisiin palveluihin. Palvelut voivat pitää sisällään julkisia työvoimapalveluita, sosiaalipalveluita, terveyspalveluita, kuntoutuspalveluita tai muita palveluita. Palvelut ovat saatavilla ns. yhden luukun periaatteella.

TYP:iin hakeudutaan eri tahojen ohjaamana. Asiaa voi tiedustella omalta Kuntakokeilun tai TE-toimiston työntekijältä. 

TYP on julkinen työvoimapalvelu ja sen toteuttamista määrittää Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. (1369/30.12.2014)