Tilinpäätökset

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös laaditaan kultakin tilikaudelta maaliskuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen touko–kesäkuussa.

Tilinpäätökseen kuuluvat:

  • tuloslaskelma
  • tase ja niiden liitetiedot
  • talousarvion toteutumisvertailu
  • toimintakertomus.

Lisäksi tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksessä annetaan tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tarpeelliset lisätiedot ilmoitetaan liitetiedoissa.

Arviointikertomus

Tilinpäätöksen yhteydessä kaupunginvaltuustolle esitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus.

Tilintarkastuskertomus

Tilinpäätöksen yhteydessä valtuustolle annetaan tilintarkastuskertomus, jossa esitetään tilintarkastajan tekemän tilikauden hallintoa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevan tarkastuksen tulokset.

Kertomuksessa esitetään, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Tilinpäätökset

Asiakirja- ja mediatiedostot

Sivu arviointi ja palaute