Liikunta menestyneiden palkitseminen otsikko

Menestyneiden urheilijoiden palkitseminen

Liikunta menestyneiden urheilijoiden palkitseminen

Joensuun kaupunki muistaa menestyneitä joensuulaisia urheilijoita. Kaupunginhallituksen (18.12.2017 § 534) päätöksen  mukaan palkitsemisessa huomioidaan kansainvälisissä arvokilpailuissa menestyminen yleisessä sarjassa. Myös valmentajien palkitseminen voi tulla kyseeseen.

Tarkemmin palkitsemisen perusteet sekä palkitsemisen suuruus on kuvattu menestyneiden joensuulaisten urheilijoiden palkitsemista koskevissa, em. päätöksen liitteistä löytyvissä yleisissä säännöissä.

Palkitseminen perustuu hakemukseen, jonka voi tehdä joko urheilija/valmentaja itse tai tätä edustava toimija.

Hakuohjeet

  •     Palkitsemista koskevat päätökset tehdään vuosittain siten, että kulloinkin tarkasteltavana on ajanjakso lokakuun alusta seuraavan vuoden syyskuun loppuun.
  •     hakemus tulee tehdä 30.9. mennessä (Hakulomake)
  •     yhteenveto hakemuksista toimitetaan hyvinvointilautakunnan sivistys- ja vapaa-aikajaostolle
  •     jaosto päättää palkitsemisesta lokakuun kokouksessa

 

ASIOI VERKOSSA

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute