Lapsiystävällinen kunta

Joensuu on aloittanut toiminnan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Tavoitteena on varmistaa, että lasten ääni ja tarpeet tulevat kuulluiksi kaupungin palveluissa ja että kaikki joensuulaislapset voivat elää turvallista lapsen arkea kaupungissamme.

Lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteet

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa.

Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan vaikuttaa kunnan päätöksentekoon ja palvelujen kehittämiseen. Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja käyttää palveluita.

Lasten oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy myös kunnan talousarviossa.

Lapsiystävällisessä kunnassa:

  • jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas
  • jokainen lapsi saa elää turvassa
  • jokainen lapsi saa harrastaa
  • jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen
  • jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin
  • jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa.

Lapsiystävällinen kunta -mallissa tavoitteena on saada pysyviä muutoksia kunnan toimintatavoissa. Ne voivat olla konkreettisia parannuksia esimerkiksi harrastusmahdollisuuksiin tai siihen, miten lapsen etu huomioidaan kunnan päätöksenteossa.

Mistä tunnustus myönnetään?

Tunnustus myönnetään sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi.

Mallissa mukana olo ei tietenkään tarkoita, että lasten huomiointi aloitetaan Joensuun kaupungilla tai sen kumppaneilla vasta nyt. Lapsiystävällinen kunta -malli tuo kuitenkin työhön arvokkaita työkaluja ja varmistaa kuulemisen ja huomioinnin laajuuden.

Myönnetty tunnustus on voimassa neljä vuotta ja sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista. Perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja Unicefin kansainvälinen malli Child Friendly Cities.

Näin työ etenee Joensuussa

  • 2021: Nykytilan kartoitus
  • 2022 alkuvuosi: Päätetään tavoitteet ja toimenpiteet
  • 2022–2023: Toimeenpanoaika
  • 2023: Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Unicefin ja Joensuun yhteistyö on käynnistynyt syksyllä 2020 Unicefin koulutuksilla ja Joensuun koordinaatioryhmän järjestäytymisellä. Vuoden 2021 ajan on meneillään nykytilanteen kartoitus, jossa arvioidaan, miten hyvin lapsiystävällisyys Joensuussa nykyään toteutuu. Arvioinnissa ovat apuna Unicefin kehittämät, lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvat materiaalit.

Alkukartoituksen jälkeen valitaan, mitä toiminnan osa-alueita aletaan kehittää ja miten. Tavoitteena on, että lapsiystävällisyys toteutuisi kaupungissa mahdollisimman monipuolisesti.

Kahden vuoden kehittämistyön jälkeen työn tulokset arvioidaan ja raportoidaan Unicefille ja Joensuu voi saada Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

Lapsiystävällinen kunta, mukana olevat toimijat

Koordinaatioryhmä