Musiikkikirjasto

Musiikkikirjasto palvelee konservatorion opiskelijoita, oppilaita ja muuta henkilökuntaa. Lainattavaa aineistoa ovat nuotit, kirjat, DVD- ja CD-levyt sekä soittimet.

Kirjaston asiakkaaksi pääsee täyttämällä ilmoittautumislomakkeen. Alle 15-vuotiaalta tarvitaan lisäksi huoltajan kirjallinen suostumus. Kirjaston asiakasrekisteri on henkilörekisterilain mukainen henkilörekisteri, jota käytetään vain kirjaston asiakkaiden lainatietojen hallinnointiin ja jonka tietoja ei anneta kirjaston ulkopuolelle.

Aineisto, uusiminen ja palauttaminen

Lainattavaa aineistoa ovat nuotit, kirjat, CD- ja DVD-levyt sekä opinnäytetyöt. Käsikirjastoaineistoa ei lainata.

Laina-ajat

  • nuotit ja kirjat 1 kk
  • opinnäytetyöt, CD- ja DVD-levyt 1 viikko (max. 5 yhtä aikaa)

Lainoja voi uusia näyttämättä aineistoa korkeintaan viisi kertaa, minkä jälkeen aineisto on palautettava tai lainattava uudelleen kirjastossa.

Lainat voit uusia

  • käymällä kirjastossa
  • soittamalla p. 050 311 2698 tai sähköpostitse antti.korkala@joensuu.fi

Erääntyneistä lainoista lähetetään 2 muistutusta joko sähköpostitse tai kirjeitse. Näiden jälkeen lähetetään lasku, ja lainaaja joutuu lainauskieltoon.

Lainaajan vastuu

Osoitteen ja nimen muutokset on ilmoitettava kirjastoon. Lainattu aineisto on palautettava kokonaisuudessaan. Lainaaja on vastuussa nimellään lainatusta aineistosta, esim. kamarimusiikkiaineiston yksittäisistä stemmoista vastaa se, jonka nimellä aineisto on lainattu.

Alle 15-vuotiaan holhooja vastaa lapselle lainatusta aineistosta. Lainaaja on velvollinen korvaamaan vahingoittuneen tai kadonneen aineiston. Videotallennetta tai DVD-levyä ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella.

Soittimen vuokraus

Soitin lainataan aina oman opettajan ja alle 15-vuotiaan lainaajan ollessa kyseessä, huoltajan läsnä ollessa. Soittimet vuokrataan korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Lukuvuoden päättyessä toukokuussa, vuokratun soittmen laina on uusittava kirjastossa tai soitin on palautettava kirjastoon. Mikäli soitinta ei ole uusittu toukokuun 24. päivään mennessä, peritään kesäajalta erillinen 35 €:n soitinvuokra. Tämä koskee kaikkia soitinlainaajia.

Vuokrasoitin on mahdollista saada käyttöön kesäloman ajaksi. Mahdollinen kesälaina sovitaan kirjastossa. Kesälaina sisältyy kevään soitinvuokraan.

Perustutkintolinjan opiskelijoille soittimen vuokraus on maksutonta koskien pääaine- ja sivuainesoitinta. Muut soitinvuokraukset ovat myös heille maksullisia. Musiikkiopiston ja avoimen osaston oppilaille ja opiskelijoille soittimen vuokraus on maksullista. Konservatorion ulkopuolisilta lainaajilta soitinvuokra on kaksinkertainen.

Soitinvuokrat

  • lyhytaikainen max. 2 viikkoa 35 €
  • jousen lainaus 35 € / lukukausi (arvojouset 50 - 110 € / lukukausi)
  • soitinvuokra (määräytyy soittimen kunnon ja arvon mukaan) 60 - 130 € / lukukausi

Soitinvuokrasta lähetetään kotiin lasku syys- ja kevätlukukaudella.

Soittimen palautus

Soittimen palautus ennen syyslomaa (viikko 42): vuokraa peritään puolet soitinvuokrasta (vähintään 35 €).
Palautus syysloman jälkeen:vuokraa peritään koko syyslukukauden soitinvuokra.

Soittimen palautus ennen talvilomaa (viikko 10): vuokraa peritään puolet soitinvuokrasta (vähintään 35 €).
Palautus talviloman jälkeen:vuokraa peritään koko kevätlukukauden soitinvuokra.

Soitin on palautettava siinä kunnossa, missä se on ollut vuokrattaessa. Oma opettaja tarkistaa ennen palautusta soittimen (myös jousien) kunnon. Kun oppilas lopettaa opiskelun konservatoriossa, hänen tulee henkilökohtaisesti palauttaa soitin heti konservatorion kirjastoon.

Mikäli lainaaja vaihtaa soitinta kesken vuotta, hän voi pitää uuden soittimen entisen soittimen laina-ajan loppuun samalla maksulla.

Korvaus ja vakuutus

Kaikki vahingot (mukaanlukien katoamiset), mitkä aiheutuvat muusta kuin normaalista kulumisesta, on oppilaan tai hänen holhoojansa korvattava. Näitä ovat  esim. kielisoittimissa katkenneet kielet, klarinetin lehdykkeet jne.

Rikkoutunut soitin pitää tuoda konservatorion kirjastoon, josta se välitetään eteenpäin soitinkorjaukseen. Soitinta tai sen osaa (esim. jousi) ei itse saa lähettää korjattavaksi. Soittimien perushuollosta vastaa konservatorio. Soitinta ei ole oppilaitoksen puolesta vakuutettu. Lainaajan on vakuutettava soitin kääntymällä oman vakuutusyhtiön puoleen. Soittimen arvoa voi tiedustella musiikkikirjastosta.
 

 

AUKIOLOAJAT

Maanantai–torstai 1013 ja 1417
Perjantai 1013

Kirjasto sijaitsee konservatorion A-talon ensimmäisessä kerroksessa.

YHTEYSTIEDOT

Joensuun konservatorio

Rantakatu 31, Joensuu
A-talo, Rantakatu 31
1. krs: apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, kirjasto, vahtimestari
2. krs: rehtorin kanslia, opintotoimisto
B-talo, Rantakatu 30
1. krs: musiikkileikkikoulu
4. krs: pop/jazz-linja

Sivu arviointi ja palaute