Kaupunginjohtaja ja johtoryhmä

Kaupungin johtaminen jakautuu poliittiseen ja ammattijohtamiseen. Joensuun kaupunginjohtaja johtaa ja kehittää kaupungin hallintoa, taloutta ja kaupunkikonsernia yhdessä kaupunginhallituksen ja viranhaltijoiden kanssa.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen jää viettämään ansaittuja eläkepäiviään 1.11.2023. Vs. kaupunginjohtajana 1.9.–30.9. toimii kansliapäällikkö Jenni Jokela. Kaupunginvaltuusto valitsi uudeksi Joensuun kaupungin kaupunginjohtajaksi Jere Penttilän. Hän aloittaa vs. kaupunginjohtajana 1.10. ja toistaiseksi voimassaolevassa virkasuhteessa kaupunginjohtajana 1.11.2023 alkaen. 

Uutta kaupunginjohtajaa koskevat tiedot päivitetään sivulle loka-marraskuussa.

Kaupungin johtoryhmä

Kaupungin johtoryhmä tukee kaupunginjohtajaa konsernin hallinnon, talouden ja muun toiminnan johtamisessa yhteistyössä kaupungin luottamushenkilöelinten ja konsernipalveluiden kanssa.

Kaupunginjohtajan nimeämä johtoryhmä:

 • vs. kaupunginjohtaja (1.–30.9.), kansliapäällikkö Jenni Jokela, pj.
 • hallintojohtaja Riitta Himanka, sihteeri
 • talousjohtaja Satu Huikuri
 • vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jani Kaasinen
 • strategiajohtaja Sami Laakkonen
 • tietohallintopäällikkö Pekka Penttinen
 • henkilöstöjohtaja Mari Pitkänen
 • markkinointijohtaja Markku Pyykkönen
 • kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen
 • viestintäpäällikkö Petri Varis
 • henkilöstön edustaja

Joensuun kaupungin yhteystiedot, konsernipalvelut, kaupungintalo

Rantakatu 20, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute