Jokaisen Joensuu

Millainen on joensuulainen mielenlaatu? Mikä tuottaa meille onnea Joensuussa ja mistä voisimme olla erityisen ylpeitä? Tai mitkä ovat kaupunkilaisten vaikuttamisen paikat ja mahdollisuudet osallistua oman ympäristön kehittämiseen?

Osana Joensuun kaupungin konsernistrategian valmistelua keräämme kuntalaisten kokemuksia Joensuusta paikkana olla ja elää sekä siitä, mikä tekee meidät onnellisiksi täällä. Lisäksi kartoitamme ajatuksia vaikuttamisen mahdollisuuksista ja osallisuuden kokemuksesta.

Näkemyksiä keräämme kyselyin, tutkimuksin ja etsimällä tarinoita Joensuusta – ja joensuulaisuudesta. Toiveissa on jalkautua myös kentälle kesän aikana keräämään palautteita, mikäli korona helpottaa.

Näillä sivuilla julkaisemme tietoa tutkimuksista, kyselyistä ja työpajojen tuloksista.

Taloustutkimus selvitti joensuulaisten tyytyväisyyttä kotikaupunkiinsa

Taloustutkimus Oy tutki kaupunkilaisten tyytyväisyyttä elämäänsä ja kaupungin toimintaan. Kysely toteutettiin maalis–huhtikuun aikana ja tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa Joensuun kaupungille tietoa 18–79-vuotiaiden kaupunkilaisten mielipiteistä strategian valmistelun tueksi. Palautetta antoi kaiken kaikkiaan 1 011 joensuulaista. Tutkimustulokset on painotettu sukupuolen ja iän perusteella vastaamaan kohderyhmää eli Joensuun 18–79-vuotiaita asukkaita. Vastaavan tyyppinen tutkimus on tehty edellisen kerran vuonna 2017.

Joensuulaisille onnea tuottavat luonto, toiset ihmiset ja kaupungin palvelut

Tutkimuksessa joensuulaiset saivat omin sanoin kertoa, mikä tuottaa onnea Joensuussa. Useimmin onnea tuottaa luonto ja siihen liittyvät asiat, mutta myös perhe, ystävät ja kaupungin palvelut sekä Joensuun sopiva koko. Joensuulaiset ovat vastaajien mielestä useimmin iloisia, ystävällisiä, avoimia, rentoja, rauhallisia, leppoisia, positiivisia. Ylipäänsä joensuulaiset kuvailevat toisiaan myönteisillä ominaisuuksilla. Joensuulaisuudessa ollaan erityisen ylpeitä luonnosta, Ilosaarirockista, kauneudesta, yliopistosta, karjalaisuudesta ja palveluista.

Tutustu tutkimustuloksiin

Jokaisen Joensuu, kyselyt kaikille

Joensuulainen, vastaa kyselyyn!

Vaikuta ja kerro meille kokemuksistasi vastaamalla kyselyyn. Kyselyn avulla voit jättää näkemyksiäsi strategiatyötä varten, mutta myös kertoa vaikuttamisen mahdollisuuksista ja osallisuuden edistämisestä. Annettuja vastauksia käytetään Joensuun kaupungin osallisuusohjelman valmistelussa. Kaupungin kautta-aikain ensimmäistä osallisuusohjelmaa valmistellaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n kanssa. Kysely on avoinna 31.5.2021 saakka ja vastaukset voi jättää Joensuun kaupungille nimettömänä.

Vastaa kyselyyn

Kyselyyn voi vastata myös paperisella lomakkeella kaupungin palvelupisteissä. Lomakkeen löydät joko palvelupisteestä tai voit ladata sen tästä.

 

Sivu arviointi ja palaute