Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, päivähoidon maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut Joensuussa ovat hoitoaikaperusteisia. Maksu määräytyy perhekoon, varaamanne palveluntarpeen ja samassa taloudessa asuvien huoltajien tulojen perusteella.

Osa tulotiedoista saadaan suoraan tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen. Lue lisää tästä linkistä.

Tulorekisterin käyttö laajeni 1.1.2021. Lue lisää tästä linkistä.

Palveluntarve, perheen tulot sekä näihin myöhemmin tulevat muutokset ilmoitetaan osoitteessa joenmuksut.fi hakemukset ja ilmoitukset linkin kautta.

Mikäli tulotiedot löytyvät tulorekisteristä, niin muuttuvien tulojen tarkistuspyynnön voi laittaa osoitteeseen vakamaksut@joensuu.fi. Myös perhekoon muutokset voi laittaa samaan osoitteeseen.

 

Palveluntarpeen muutos ja uusi maksu astuvat voimaan seuraavan kuukauden alusta. Palveluntarve on voimassa minimissään kolme kuukautta. Ilmoittakaa palveluntarpeen muutokset myös päiväkotiin/perhepäivähoitopaikkaan.

 

Tulorajat joiden mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy korkeimpaan maksuluokkaan 1.3.2023 alkaen (maksu kokopäivähoidosta tällöin 295 €):

 

 • 2-henkinen perhe 6 627
 • 3-henkinen perhe 7 751
 • 4-henkinen perhe 8 428
 • 5-henkinen perhe 9 106
 • 6-henkinen perhe 9 781
 •  

Tulorajat joiden mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy korkeimpaan maksuluokkaan 1.8.2024 alkaen (maksu kokopäivähoidosta tällöin 311 €):

 

 • 2-henkinen perhe   6 972 €
 • 3-henkinen perhe   8 151
 • 4-henkinen perhe   8 862 €
 • 5-henkinen perhe   9 573 €
 • 6-henkinen perhe 10 282 €


Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi hoidossa, määrätään ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Kaikista seuraavista lapsista määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Asiakasmaksujen perusteet

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen maksuperusteet 1.3.2023

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen maksuperusteet 1.3.2023

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen maksuperusteet 1.8.2024

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen maksuperusteet 1.8.2024

 

 

 

 

 

Varhaiskasvatus, palveluohjaus, asiakasmaksut

Torikatu 19 A, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute