KUULUTUKSET

angle-left Salpakadun jatke, asemakaavan muutos lainvoimainen

Salpakadun jatke, asemakaavan muutos lainvoimainen

Joensuun kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.3.2023 § 25 hyväksynyt Salpakadun jatke, asemakaavan muutoksen.

Kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen.

Joensuu 9.5.2023

Joensuun kaupunki
Kaupunginhallitus

SomeShare