Sisältöjulkaisija

angle-left Mitä ajatuksia sinulla on vetytuotantolaitoksen rakentamisesta Iiksenvaaralle? Vastaa kyselyyn!

Mitä ajatuksia sinulla on vetytuotantolaitoksen rakentamisesta Iiksenvaaralle? Vastaa kyselyyn!

P2X Solutions Oy suunnittelee vihreän vedyn ja sähköpolttoaineiden, joko synteettisen metaanin tai synteettisen metanolin tuotantolaitoksen rakentamista Joensuun Iiksenvaaraan. Laitoksessa tuotetaan vihreää vetyä kestävästi. Sitä tuotetaan uusiutuvaa sähköä käyttävässä elektrolyysissä, jossa vety erotetaan vedestä.

Laitos hyödyntää kiertotalousratkaisuja jatkojalostamalla vedystä ja Savon Voiman voimalaitoksen savukaasuista talteen otetusta hiilidioksidista joko uusiutuvaa synteettistä metaania tai metanolia. Tuotettavalla synteettisellä metaanilla tai metanolilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita liikenteessä ja teollisuudessa.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) liittyen toteutetaan asukaskysely, jonka tavoitteena on kartoittaa hankealueen nykykäyttöä sekä lähialueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden käsityksiä ja mielipiteitä vedyntuotantolaitokseen liittyen. Mahdolliset huolet huomioidaan ympäristövaikutusten arvioinnin selostuksessa ja hankkeen suunnittelussa. Kyselyn tulosten avulla hankevastaava saa tietoa erityisesti lähialueen asukkaisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin, joten osallistuthan kyselyyn!

Kyselyn vastausaikaa on 19.8.2023 saakka. Kyselyyn saavat vastata kaikki, jotka haluavat jättää mielipiteensä hankkeesta.

Sähköiseen kyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa https://zef.fi/s/1obncj3g/.

Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastauksista kootaan yhteenveto, ja tuloksia hyödynnetään ympäristövaikutusten arvioinnissa. Raportti ja tulosten muu tiedotus tehdään niin, että yksittäisiä vastaajia ei pysty tunnistamaan. Kyselyssä voi vastata joko kaikkiin kysymyksiin tai vain osaan niistä. Jokainen vastaus on tärkeä!

Kartta alueesta
löytyy Swecon sivuilta.

Lisätietoja hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista Ymparisto.fi-sivustolla.

Lisätietoja antavat myös:

  • Hankevastaavan puolesta: Mika Simola, P2X Solutions Oy, puh. 040 5593427
  • YVA-konsultin puolesta: Emilia Lier, Sweco, puh. 050 411 9387
  • YVA-yhteysviranomaisen puolesta: Päivi Karhunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 194

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.