Sisältöjulkaisija

angle-left Kysely lapsille: ulkona leikkiminen on mukavaa

Kysely lapsille: ulkona leikkiminen on mukavaa

Joensuun kaupungin varhaiskasvatus toteutti tammikuussa laatukyselyn lapsille. Kyselyn kautta lapset saivat kertoa mielipiteensä päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Kyselyyn vastasi 220 lasta. Vastaajien ikäjakauma oli 0–6 vuotta.

Varhaiskasvatuksessa viihdytään

Lapsista 86 prosenttia koki, että varhaiskasvatuksessa on mukavaa. Suurin osa lapsista oli sitä mieltä, että heillä on varhaiskasvatuksessa kavereita ja kivoja leikkejä. Lapset kokivat, että pystyvät vaikuttamaan leikkeihinsä ja ottamaan leluja ja tavaroita puuhiinsa. Erityisesti lapset pitivät kyselyn mukaan ulkoilusta ilman ohjattua toimintaa ja leikkimisestä kavereiden kanssa. 93 prosenttia vastaajista kertoi, että ulkoilu on aina tai melkein aina mukavaa.

Vähemmän mieluisia lasten mielestä olivat lepohetkellä paikallaan pysyminen ja pukemisen jälkeinen odottaminen. 34 prosenttia vastasi, että lepohetkellä ei ole koskaan tai harvoin mukavaa. Harmitusta aiheutti pukemisen aikainen ruuhka. Lisäksi lapset toivoivat lisää omaa rauhaa ja yksityisyyttä wc-käynteihin.

Ruokailuihin toivotaan lisää vaikutusmahdollisuuksia

Lapset kokivat ruokalutilanteet mukavaksi, varsinkin kun sai jutella kavereiden kanssa omassa pöydässä. Epämieluisaa oli ruokailutilanteiden kiireen tuntu. Vastaajista 41 prosenttia sai aina tai melkein annostella ruuan itse ja 63 prosenttia sai päättää kuinka paljon syö. Vastaajista 48 prosenttia sai aina tai melkein aina päättää mitä tarjolla olevista ruuista syö.

Lapset toivoivat lisää salissa liikkumista, jumpparatoja, retkiä, muovailua ja piirtämistä. Kyselyn perusteella myös ruokailuun tarvitaan lisää vaikuttamismahdollisuuksia.  

Lasten ääni kuuluviin

Kyselyn tavoitteena oli tavoittaa lasten näkemyksiä varhaiskasvatuksen vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Tulokset on esitelty kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenille sekä päiväkotien esihenkilöille. Esihenkilöt esittelevät vastaukset oman yksikkönsä henkilöstölle ja lapsille. Kyselyn perusteella ruokakasvatus ja nimenomaan lasten osallisuus ruokailutilanteissa nousivat ensi vuoden painopistealueiksi tuetun leikin rinnalle.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.