Sisältöjulkaisija

angle-left Kaupunginvaltuustolle esiteltiin vaihtoehtoja palveluverkon järjestämiseen

Kaupunginvaltuustolle esiteltiin vaihtoehtoja palveluverkon järjestämiseen

Joensuun kaupunginvaltuusto sai maanantaina 19.2. katsauksen talouden sopeutuksen prosessin edistymiseen. Valtuustolle esiteltiin vaihtoehtoja palveluverkon järjestämiseen. Katsauksessa käsiteltiin uimahalleja, kirjastoja, asiakaspalvelupisteitä sekä nuorisotiloja. Lisäksi valtuustolle esiteltiin vaihtoehtoja, joilla käytöstä poistuneiden kiinteistöjen jatkokäyttöä olisi mahdollista kehittää.

Valtuuston saama katsaus on osa talouden sopeuttamisprosessia. Kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan pysyvästi vuosittain yli 20 miljoonalla eurolla. Tasapainottamisen keinovalikoimaa valmistellaan viranhaltijatyönä, jota konsultoi FCG Oy.

Neljä vaihtoehtoa uimahalleihin

Valtuusto sai nähtäväksi neljä vaihtoehtoa Joensuun uimahallien järjestämiseksi. Kahdessa vaihtoehdossa Joensuussa olisi jatkossa vain yksi, aiempaa suurempi uimahalli Mehtimäellä. Kahdessa muussa vaihtoehdossa Rantakylän uimahalli peruskorjattaisiin ja Mehtimäelle rakennettaisiin uusi uimahalli. Lisäksi ratkaistavana on, rakennetaanko uuteen Mehtimäen uimahalliin SM-kisat mahdollistava katsomo.

– Toivomme, että myös uimahallikysymystä käsitellään osana talouden sopeutusprosessia. Ratkaisu on kuitenkin edessä ja se vaikuttaa yksittäisistä investoinneista eniten myös tuleviin vuosittaisiin kustannuksiin, toteaa Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jere Nuutinen.

Esitellyt muutokset kirjastoihin, asiakaspalvelupisteisiin ja nuorisotiloihin

Valtuustolle esiteltiin myös muutoksia kirjastoihin, asiakaspalvelupisteisiin ja nuorisotiloihin. Kirjastojen osalta Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran kirjastot korvattaisiin kirjastoautolla ja Uimaharjun kirjasto siirtyisi koululle oppilasmäärän salliessa. Lisäksi itäisen alueen kirjastojen henkilöstön läsnäoloaikaa mitoitettaisiin uudelleen. Muutokset tapahtuisivat vuosina 2025–2029. Kirjastojen osalta esitetyt muutokset tuottaisivat vuosittaista säästöä 227 800 euroa.

Esityksessä kaupungin asiakaspalvelupisteitä korvattaisiin jalkautuvilla palveluilla. Joensuulla on viisi asiakaspalvelupistettä, joista yksi on Carelicumissa ja neljä pitäjillä. Asiakaspalvelun toiminta on muuttunut viime vuosina ja kysyntä palveluille, kuten asiakirjojen tulostamiselle ja käteismaksujen vastaanottamiselle on vähentynyt. Kirjastojen ja asiakaspalvelupisteiden henkilöstömuutokset pyrittäisiin järjestämään eläköitymisillä ja toimenkuvien muutoksilla.

Nuorisotilojen osalta valtuutetuille esiteltiin vaihtoehtoa, jossa Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran nuorisotilat siirtyisivät Heinävaaraan ja Uimaharjun nuorisotilan toiminta keskitettäisiin Enon tai Uimaharjun koululle. Esityksessä Sinkkolan nuoriso- ja asukastilasta sekä kotieläinpihasta luovuttaisiin. Nuorisotoimen henkilöstöresurssia ei pienennettäisi, vaan kohdennettaisiin uudelleen. Nuorisotilojen osalta esitetyt muutokset tuottaisivat vuosittaista säästöä toteutustavan mukaan noin 186 000 euroa.

– Väestörakenteen muuttuessa palveluntarve vähenee ja tähän on syytä reagoida. Samalla täytyy myös pohtia, millaisille palveluille eri alueilla on tarvetta, ja kuinka kaupunki voi niitä tarjota. Haluamme tuoda viranhaltijoiden ja FCG:n valmistelemia vaihtoehtoja avoimesti esille. Valtuutettujen tehtävä on lopulta päättää, mitkä vaihtoehdoista valitaan, pohtii Joensuun kaupunginjohtaja Jere Penttilä.

Kaupunkilaisilta kysytään palautetta, päätökset siirtyvät kesäkuulle

Joensuun kaupunki kysyy kaupunkilaisilta palautetta koulu- ja päiväkotiverkkoon sekä asiakaspalvelupisteisiin liittyvistä esityksistä sähköisillä kyselyillä. Lisäksi kaupunki on avannut avoimen palautekanavan talouden sopeutukseen liittyvistä esityksistä. Palautetta ja kehitysajatuksia voi antaa anonyymisti sähköisellä lomakkeella tai lähettämällä kirjepostia kirjaamoon: Joensuun kaupungin kirjaamo, PL 59, 80101 Joensuu.


Kaupunkilaisille järjestetään huhtikuussa myös avoimia keskustelutilaisuuksia, jossa talouden sopeutuksesta nousseisiin kysymyksiin ovat vastaamassa keskeiset viranhaltijat. Tilaisuudet järjestetään kaikissa pitäjissä sekä keskustassa.

  • tiistaina 9.4. klo 18–20 Pyhäselän koulu (Opettajantie 2, Hammaslahti)
  • keskiviikkona 10.4. klo 18–20 Kiihtelysvaaran Suojapirtti (Tulrompsuntie 2, Kiihtelysvaara)
  • torstaina 11.4. klo 18–20 Tuupovaaran nuorisotalo (Urheilutie 10, Tuupovaara) 
  • maanantaina 15.4. klo 18–20 Tiedepuisto, Louhela-Sali (Länsikatu 15, Joensuu)
  • tiistaina 16.4. klo 18–20 Uimaharjun koulu (Harjunraitti 9, Uimaharju)   
  • keskiviikkona 17.4. klo 18–20 Nepenmäen koulun ruokalassa (Kärpänkatu 7)

Päätöksenteko talouden sopeutuksen paketista siirtyy toukokuulta kesäkuun valtuuston kokoukseen. Kokous järjestetään 17.6.

– Kokonaisuudesta päästään keräämään palautetta kunnolla vasta huhtikuussa, jolloin kaikki valmistelut talouden sopeutuksen keinoista ovat julki. Siirtämällä päätöksentekoa kuukaudella eteenpäin turvaamme sen, että saamme kerättyä palautteet asiaankuuluvassa aikataulussa ja valtuutetuille jää riittävästi aikaa tutustua tuloksiin ja tausta-aineistoihin, Jere Nuutinen perustelee siirtoa.

Talouden sopeutustoimista on kerrottu laajemmin osoitteessa: joensuu.fi/talouden-sopeutus

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.