Hankintatoimi, EU-hankinnat, sivun otsikko

EU-hankinnat

EU-hankinnat

Myös EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat kuuluvat hankintalain soveltamisalaan ja ne pitää julkaista HILMA-palvelun lisäksi euroopanlaajuisessa hankintojen ilmoituskanavassa TEDissä. EU-hankintojen menettelytavat on säädetty hankintalaissa ja esimerkiksi tarjousajat ovat määrätyt.

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa sähköinen tietojenvaihto on tätä nykyä pakollista; myös tarjousasiakirjat tulee pystyä jättämään sähköisesti. Käytännössä se vaatii sähköistä kilpailutusjärjestelmää. Pohjois-Karjalan hankintatoimi on erikoistunut EU-kynnysarvojen ylittäviin hankintoihin.

Sivu arviointi ja palaute