Esiopetus

Jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Lukuvuonna 2023-2024 esiopetukseen osallistuvat vuonna 2017 syntyneet lapset. Osallistumisesta vastaa lapsen huoltaja. Esiopetus on maksutonta ja siihen kuuluu lounas.

 

Esiopetuksen aloitus on kivaa ja hiukan jännittävääkin aikaa sekä lapselle että huoltajalle. Suunnittelemme esiopetuksen siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Joensuussa esiopetusta ohjaavat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja Joensuun seudun esiopetussuunnitelma. Esiopetuksen varhaiskasvatussuunnitelma ja mahdolliset pedagogiset asiakirjat tehdään Wilmaan.

 

Esiopetus on velvoite

Esiopetus on 1.8.2015 alkaen ollut velvoittavaa perusopetuslain alaista toimintaa. Mikäli lapsi ei osallistu kaupungin järjestämään/valvomaan esiopetukseen, huoltajien tulee järjestää lapsen opetus itse. Tässä tapauksessa huoltajat vastaavat siitä, että esiopetukselle opetussuunnitelman perusteissa (OPH 2010 ja 2014) asetetut tavoitteet täyttyvät ja että lapsi osallistuu esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus ei vaikuta lapsen oikeuteen päästä perusopetukseen.

 

Esiopetuspaikan määräytyminen

Joensuussa esiopetusta järjestetään päiväkodeissa sekä joissakin kouluissa. Esiopetuspaikat löydät osoitteesta www.joensuu.fi/esiopetuspaikat. Paikat vaihtelevat jonkin verran vuosittain.

Ensisijainen esiopetuspaikka määräytyy osoitteen perusteella lähikoulualueelta. Ensisijaisella esiopetuspaikalla tarkoitetaan paikkaa, joka pyritään järjestämään alle kolmen kilometrin päästä kotoa. Perusopetuksen lomakkeista löytyvät Esiopetuksen ja perusasteen oppilaaksioton perusteet ja menettelyohjeet.

 

Vuonna 2018 syntyneiden lasten esiopetus alkaa elokuussa 2024

Sinun ei tarvitse ilmoittaa lastasi esiopetukseen.

Päätös lapsesi esiopetuspaikasta tulee automaattisesti Joenmuksuihin hakemukset ja ilmoitukset-puolelle 15. helmikuuta 2024, jos

 • lapsesi virallinen kotiosoite on Joensuussa 1.11.2023
 • lapsesi on varhaiskasvatuksessa Joensuussa

Jos lapsesi ei ole päiväkodissa tai perhepäivähoidossa Joensuussa, päätös lähetetään sinulle postitse 15.2.2024.

Lisätietoja voit kysyä

 • varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta puhelimitse p. 013 267 2990. Puhelinpalvelu on auki maanantaina ja torstaina 12–15 sekä tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina 9–12.
 • palveluohjauksesta sähköpostitse varpal@joensuu.fi
 • koulujen yhteydessä olevaan esiopetukseen ja kuljetukseen liittyvät kysymykset voit lähettää osoitteeseen koulutuspalvelut@joensuu.fi.

 

Esiopetusaika ja täydentävä varhaiskasvatus

 • Esiopetusta järjestetään 19 tuntia viikossa, yleensä 8.30-13 välillä
 • Esiopetuksen kesto on päivittäin maksimissaan neljä tuntia
 • Esiopetusta järjestetään koulun työ- ja loma-aikojen mukaan
 • Esiopetuksen lisäksi lapsesi voi saada hoitoa eli täydentävää varhaiskasvatusta ennen esiopetusta ja sen jälkeen.
 • Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa, mutta
  • Enon, Uimaharjun, Kiihtelysvaaran, Heinävaaran ja Tuupovaaran koulujen esiopetuksessa oleville lapsille täydentävä varhaiskasvatus järjestetään päiväkodilla. Tässä tapauksessa Joensuun kaupunki järjestää maksuttoman kuljetuksen esiopetuspaikan ja päiväkodin välille automaattisesti.
  • Enossa, Uimaharjussa ja Heinävaarassa on mahdollista myös hakea paikkaa koulun kerhosta.
 • Lapsellasi on myös oikeus vuorohoitoon ja silloin esiopetusaika voi olla myös illalla.

Enossa ja Uimaharjussa paikkoja koulun eskarikerhosta voi hakea Wilman kautta 5.2.-25.2.2024 välisenä aikana. Hakemus löytyy osoitteesta joensuu.inschool.fi/browsecourses. Tämä ei vaadi kirjautumista Wilmaan ja toimii vain Wilman nettiselainversiossa.

 

Maksu

Esiopetus on maksutonta.

Esiopetuksen lisäksi lapsesi voi saada hoitoa eli täydentävää varhaiskasvatusta. Siitä peritään osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Esikoululaisen täydentävän varhaiskasvatuksen maksu voi olla enintään 80 % kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta. Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisestä, voitte lukea tarkemmin joensuu.fi/asiakasmaksut.

Mikäli lapsesi tarvitsee kokopäiväistä varhaiskasvatusta kesällä esiopetuksen loputtua, maksuna peritään kokopäiväisen varhaiskasvatuksen mukainen maksu.

 

Kuljetus esiopetukseen

Jos esiopetuspaikka on yli kolmen kilometrin päässä kotoanne, lapsellasi on oikeus kuljetukseen. Sinun täytyy hakea kuljetusta.

Ohjeet kuljetuksen hakemiseen löytyvät osoitteesta www.joensuu.fi/koulukuljetukset.

Kuljetusta ei ole mahdollista saada silloin, jos lapsesi on täydentävässä varhaiskasvatuksessa tai hänelle on myönnetty toissijainen esiopetuspaikka. Kuljetuksen saa vain suoraan esiopetukseen ja/tai esiopetuksen päätyttyä kotiin.

 

Ateriat

Esiopetukseen kuuluu lounas. Jos lapsi on myös täydentävässä varhaiskasvatuksessa, näinä päivinä hänelle tarjotaan kaikki varhaiskasvatusajan mukaiset ateriat.

 

Poissaolot esiopetuksesta

Esiopetuksessa olevan lapsen tulee osallistua järjestettyyn opetukseen, mikäli hänelle ei ole erityisestä syystä myönnetty tilapäistä vapautusta. Sairauspoissaoloista riittää pelkkä ilmoitus esiopetuksen henkilökunnalle. Jos loma tai poissaolo on muuna kuin loma-aikana, vanhemmat laittavat vapaamuotoisen hakemuksen Daisy-viestillä esiopettajalle (1-5 päivän poissaolot) ja päiväkodin johtajalle silloin, jos poissaolo on yli viisi päivää.

Pidemmillä poissaolojaksoilla vanhemmilla on velvollisuus huolehtia esiopetuksen tavoitteiden mukaisesta opetuksesta. Esiopetuspaikka antaa tiedot ja ohjeet poissaolon aikaisista esiopetustehtävistä.

Koulujen esiopetusryhmissä noudatetaan koulujen ohjeistuksia poissaolohakemusten suhteen.

 

Tiedotteet

Esiopetuspaikka kunnallisessa päiväkodissa

Esiopetuspaikka yksityisessä päiväkodissa

Esiopetuspaikka Enon, Uimaharjun, Tuupovaaran, Kiihtelysvaaran tai Heinävaaran koulussa

Esiopetuspaikka Suhmuran koulussa

Pre-school education in a municipal day care centre

Pre-school education in a private day care centre

Дошкольное образование в муниципальном детском саду

Дошкольное образование в частном детском саду