KUULUTUKSET

angle-left Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös Tuupovaaran Metsästysseura ry:n valitukseen Joensuun kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös Tuupovaaran Metsästysseura ry:n valitukseen Joensuun kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 17.12.2018 antanut päätöksen Tuupovaaran Metsästysseura ry:n  valitukseen Joensuun kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä 6.6.2017  § 173 koskien metsästys-vuokrasopimuksia.

Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus ei tutkii valitusajan jälkeen esitettyjä esteellisyyttä koskevia valitusperusteita. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Päätös on nähtävänä Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Joensuu 20.12.2018

Joensuun kaupunki
Kaupunginhallitus

SomeShare