Ajankohtaista

Syksyn ylioppilastutkintokokeet järjestetään aikavälillä 16.9.-3.10. Joensuun yhteiskoulun lukioon ilmoittautuneiden kokeet pidetään omalla lukiolla tai Normaalikoululla (Tulliportinkatu). Normaalikoululle tulee mukaan ottaa kuvallinen henkilöllisyystodistus. Koepaikalla tulee olla aamulla klo 8.10. Kokeet alkavat aina kello 9.00. Tarkempia säännöksiä löydät rehtorin abi-infon materiaalista.  Jos sinulle on myönnetty erillistila tai pienryhmätila, tuolloin kirjoitukset ovat aina omalla koululla.

 

MA 16.9. YO-KIR­JOI­TUK­SET, vie­ras kie­li, ly­hyt oppi­mää­rä (JYK)

KE 18.9. YO-KIR­JOI­TUK­SET, äi­din­kie­li, luku­tai­don koe (NORS­SI)

PE 20.9. YO-KIR­JOI­TUK­SET, vie­ras kie­li, pit­kä oppi­mää­rä (JYK)

TI 24.9. YO-KIR­JOI­TUK­SET, ma­te­ma­tiik­ka, pit­kä ja ly­hyt oppi­mää­rä (JYK)

TO 26.9 YO-KIR­JOI­TUK­SET,   psy­ko­lo­gia, fi­lo­so­fia, his­to­ria, fy­siik­ka, bi­o­lo­gia (JYK)

PE 27.9 YO-KIR­JOI­TUK­SET, toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li, pit­kä ja kes­ki­pit­kä oppi­mää­rä (NORS­SI)

TI 1.10. YO-KIR­JOI­TUK­SET, äi­din­kie­li, kir­joi­tus­tai­don koe, suo­mi toi­se­na kie­le­nä -koe (NORS­SI)

TO 3.10. YO-KIR­JOI­TUK­SET, us­kon­to, elä­män­kat­so­mus­tie­to, yh­teis­kun­ta­oppi, ke­mia, maan­tie­de, ter­veys­tie­to (JYK)

 

 

Sivu arviointi ja palaute