JYK, Ajankohtaista

Ajankohtaista

Ajankohtaista

- Kevään 2020 ylioppilaskirjoitukset 10.-20. maaliskuuta 2020. Huomioi muuttunut aikataulu!

- Yllioppilastutkintolautakunnan tiedote koronavirukseen liittyen

 

KORONATIEDOTE PERJANTAINA 13.3.

Koulutyö jatkuu normaalisti

Mahdollisen opettajan, oppilaan tai opiskelijan poissaolon varalta Joensuun kaupungin koulutuspalvelujen Mediakeskus on laatinut etäopetusohjeet. Koulu tiedottaa nämä koteihin. Oppilaiden ja opiskelijoiden kannattaa edelleen kuljettaa kaikki oppimateriaali mukanaan. Näin opiskelu onnistuu mahdollisen poissaolon aikana.

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään normaalisti. Valtakunnallisesti reaaliaineiden koepäiviä aikaistetaan viikolla. Tarkentavat ohjeet Joensuun kaupungin lukiot tiedottavat omille opiskelijoilleen.

Joensuun kaupunki peruuttaa kaikki kaupungin tiloissa järjestettävät tapahtumat toukokuun loppuun saakka. Lisäksi Joensuun kaupunki peruuttaa kaikki kaupunkiorganisaation järjestämät yleisötilaisuudet toukokuun loppuun saakka. Koulussa opiskelu ja kouluyhteisön sisäinen toiminta ei ole yleisötilaisuus tai tapahtuma eli opiskelu jatkuu normaalisti isoissakin kouluissa. Muiden toukokuun loppuun mennessä järjestettävien koulun opiskeluun liittyvien koulun sisäisten tilaisuuksien osalta koulu tiedottaa tapauskohtaisesti.

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa koulun ulkopuolella tapahtuva opiskelu, kuten esimerkiksi yläkoulujen TET-harjoittelu, vaatii vielä harkintaa ja päätökset tehdään tapauskohtaisesti. Koulu tiedottaa päätöksistä.

Koulut eivät saa ottaa vastaan vierailevia kotimaisia tai ulkomaisia ryhmiä, eikä myöskään riskiryhmiin terveytensä tai ikänsä puolesta kuuluvia vierailijoita toukokuun loppuun saakka. Kotimaasta tulevan yksittäisen vierailijan kohdalla käytetään tapauskohtaista harkintaa. Huoltajien, virkatehtävissä toimivien tai harjoitteluissa olevien vierailuja ei rajoiteta.

Sairaana tai oireilevana ei saa tulla kouluun.

Jos epäilet itselläsi tai läheiselläsi koronavirusinfektiota, soita omalle terveysasemallesi. Yhteystiedot: https://www.siunsote.fi/terveysasemien-vastaanotot

Opetushallituksen antamien uusien ohjeiden mukaisesti rehtori (yli viikon poissaolo) tai opettaja (alle viikon poissaolo) voi myöntää luvan tilapäiseen poissaoloon erityisestä syystä. Tällöin oppilas/opiskelija jää huoltajan pyynnöstä omaehtoisesti kotiin tekemään opettajan antamia tehtäviä.

Joensuun kaupungin linjaukset matkustamisesta toukokuun loppuun saakka

Ulkomaille suuntautuva työ- tai opintoihin liittyvä matkustaminen on kielletty.

Oppilas- ja opiskelijaryhmien kotimaan matkustaminen on kielletty.

Koska WHO on julistanut koronan pandemiaksi ja koska ei ole enää tarkoituksenmukaista määritellä epidemia-alueita (THL:n kannannotto), ei ole käytännössä myöskään tarkoituksenmukaista erotella suhtautumista eri maista tai matkoilta palanneisiin. Kouluun voi siis tulla, jos ei ole syytä epäillä altistumista tai jos ei ilmene oireita.

Näillä näkymin Joensuun kaupunki ja sen myötä koulutuspalvelut tarkentavat linjauksiaan seuraavan kerran viimeistään maanantaina 16.3.2020. Tiedotus tulee olemaan jatkuvaa, joten seuraa alla mainittuja linkkejä

Päivittyvät viranomaisohjeet löytyvät seuraavilta sivuilta:

Joensuun kaupunki https://www.joensuu.fi/ sekä henkilökunnalle http://intra.joensuu.fi/Sivut/default.aspx

Koulutuspalvelut https://wilma.pohjoiskarjala.net:8242/login

THL https://thl.fi/fi/

Opetus- ja kulttuuriministeriö https://minedu.fi/etusivu

SiunSote https://www.siunsote.fi/korona

 

Joensuu 13.3.2020

Olli Kauppinen

koulutusjohtaja

 

 

Sivu arviointi ja palaute