Joensuun Aikuislukio - Kymppiluokka ja LUVA-koulutus maahanmuuttajille

Meillä voit kerrata peruskoulun keskeiset asiat vaikkapa ennen lukio-opintojen aloittamista.

Joensuun aikuislukio järjestää peruskoulunsa päättäneille perusopetuksen lisäopetusta (kymppiluokka) sekä maahanmuuttajille ja vieraskielisille lukioon valmistavaa koulutusta (LUVA). Koulutusten kesto on yksi lukuvuosi.

Kymppiluokka – Perusopetuksen lisäopetus

Kymppiluokka on koulutusta ensisijaisesti yhteishaussa ilman koulutuspaikkaa jääneille, peruskoulun päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna saaneille nuorille. Koulutuksen laajuus on 1100 tuntia opetusta ja ohjausta. Opetus on yleisopetusta. 

Koulutuksen sisältö

Kymppiluokalla voi opiskella ja korottaa seuraavia lukuaineita: äidinkieli, matematiikka, ruotsi, englanti, historia ja yhteiskuntaoppi, biologia ja maantiede, terveystieto, fysiikka ja kemia sekä uskonto tai ET. Valinnaisena on mahdollista valita toisen asteen opintoja lukiokursseista ja ammatillisista kursseista tai suorittaa osan opinnoista työelämässä.

Koulutuksen aikana opiskelija parantaa opintovalmiuksiaan, vahvistaa ammatinvalintaa sekä kehittää opiskelu- ja tiedonhankintataitojaan. Koulutus tukee nuoren kasvua ja kehitystä. Kymppiluokkaan sisältyy tutustumisjakso työelämään, ammatilliseen koulutukseen ja lukioon.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Koulutus ja oppimateriaali ovat opiskelijalle maksuttomat. Lisäksi opiskelija saa ilmaisen lounaan sekä käyttöönsä terveydenhoitajan ja kuraattorin palvelut.

LUVA – Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukioon valmistava koulutus

LUVA on koulutusta maahanmuuttajille, joilla on suomen kielen riittävä taito ja joiden tavoitteena ovat lukio-opinnot. Koulutus soveltuu peruskoulun päättäneille sekä opiskelijoille, joiden jo aloitetut lukio-opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Koulutuksen laajuus on 50 op. Koulutuksesta saa 6 lisäpistettä yhteishakuun, jos opiskelija hakee yhteishaussa myös ammatilliseen koulutukseen.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset opinnot ovat: suomi toisena kielenä, englanti, matematiikka, yhteiskuntatieto ja historia sekä opinto-ohjaus.

Valinnaisiin opintoihin voi sisältyä esimerkiksi lukion kursseja, työelämäopintoja, opintoaloihin tutustumista, ammatinvalintaa, itsetuntemusta tai peruskoulun päättötodistuksen arvosanojen korottamista.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Koulutus on opiskelijalle maksuton. Opiskelija saa ilmaisen lounaan sekä käyttöönsä terveydenhoitajan ja kuraattorin palvelut.

Hakeminen koulutuksiin

Kymppiluokka ja LUVA-koulutus ovat elokuussa 2022 lähtien yhteisen TUVA-nimikkeen alla Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta. Lisätietoa koulutuksista, hakemiseen ja opiskelijavalintaan liittyen saat kymppiluokan ja LUVAn vastuuopettajalta.

YHTEYSTIEDOT

Kymppiluokan ja LUVAn vastuuopettaja

Sivu arviointi ja palaute