Rakentamisen luvat ja lomakkeet

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta rakentamisessa.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on osaltaan huolehtia, että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen, kestävä ja rakentamisessa noudatetaan sitä koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamista, ohjeistaa suunnittelua ja päättää rakentamisen lupa-asioista.

Lupien valmistelun, ohjauksen, neuvonnan ja katselmusten aluejakokartta.

Rakennusvalvonta

Muuntamontie 5
80100 Joensuu

puh. 013 267 7111 (vaihde)
rakennusjaymparistolautakunta@joensuu.fi
Toimisto avoinna klo 9–15.

Laskutusosoite:

Joensuun kaupunki
Rakennus- ja ympäristölautakunta
PL 172
80101 JOENSUU

Y-tunnus 0242746-2