KUULUTUKSET

angle-left YVA-kuulutus, Kontiosuon pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikkahanke

YVA-kuulutus, Kontiosuon pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikkahanke

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoittaa Joensuun kaupungin Kontiosuon pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikkahanketta koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) vireilläolosta (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä).

YVA-kuulutus, Kontiosuon pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikkahanke

1.11.2019

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

SomeShare