Sisältöjulkaisija

Utran uimaranta ja Konstankatu
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Asemakaavamuutoksella tutkitaan pysyvää sijaintia Utran uimarannan ravintola- tai kioskitoiminnalle. Toistaiseksi Utran kesäravintola on toiminut tilapäisillä rakennusluvilla. Konstankadun varteen tutkitaan Rantakylä-Utra osayleiskaavan ohjauksen mukaisesti uusien pientalotonttien kaavoittamista. Asemakaavamuutoksella toteutetaan osaltaan Rantakylä-Utra osayleiskaavaa ja kohennetaan Pielisjoen rantojen virkistyskäyttöä osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.

 

 

Yhdyshenkilö
Simo Vaskonen
lupa-arkkitehti, kaavan laatija
050 3156 623
simo.vaskonen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute