KUULUTUKSET

angle-left Ympäristölupa rauetettu, Kaltimonpirtti Ay, Eno

Ympäristölupa rauetettu, Kaltimontupa Oy polttonesteen jakeluasema Eno

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 18.3.2020 § 17 päättänyt ympäristönsuojelulain (YSL) 88 §:n mukaisesti ympäristöluvan rauettamisesta.

Rauetettu ympäristölupa on Enon kunnan ympäristölautakunnan 11.4.2002 § 23 myöntämä ympäristölupa Kaltimonpirtti Ay:n polttonesteiden jakeluasemalle osoitteeseen Eno-Joensuuntie 50, 81200 Eno.

Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut YSL 94 §:n mukaiset määräykset toiminnan lopettamisesta. Määräyksissä edellytetään lopettamissuunnitelman toimittamista, maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämistä sekä polttonesteiden jakelutoimintaan liittyvien rakenteiden poistamista.

Kuulutus sekä päätös ovat nähtävillä 19.3.-27.4.2020 yleisessä tietoverkossa Joensuun kaupungin verkkosivuilla sekä Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 6, 80100 Joensuu (2. kerros).

Kuulutus on julkaistu yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla 19.3.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 27.4.2020.

Lisätietoja: ympäristösuojelutarkastaja Maria Kunnari 050 310 9435 maria.kunnari@joensuu.fi

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Kuulutus

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 18.3.2020 § 17

Päätöksen liite

Muutoksenhakuohje

SomeShare