KUULUTUKSET

angle-left Ympäristölupa myönnetty Iiksenvaaralle

Ympäristölupa myönnetty Iiksenvaaralle

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 15.5.2024 § 28 myöntänyt seuraavan ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan:

Hakija:           Koneurakointi Antero Varis Oy

Kiinteistö:      Joensuun kaupunki, Pielisensuun kylä, Suokoivikko II RN:o 154:0

Sijainti:          Jussilantie, 80260 Joensuu, Iiksenvaara

Ympäristölupa myönnettiin kiviaineksen murskaukselle siirrettävällä murskaimella 10 vuoden ajaksi. Toiminta-aika on arkipäivisin klo 7–16. Toiminta alueella ei ole jatkuvaa. Kulku alueelle tapahtuu Jussilantien kautta. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen.

 

Asiakirjat ovat nähtävillä 16.5.–24.6.2024 yleisessä tietoverkossa Joensuun kaupungin verkkosivuilla rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousasiakirjoissa.

Kuulutus on julkaistu yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla 16.5.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 24.6.2024

 

Lisätietoja: ympäristönsuojelutarkastaja Liina Lindberg p. 050 311 6297, liina.lindberg@joensuu.fi

SomeShare