Sisältöjulkaisija

angle-left Viestikuja

Viestikuja

Suunnitteluvaihe
Nähtävillä
Nähtävilläolo päättynyt
Suunnitelma valmis

Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalvelut yhdessä Joensuun Veden kanssa ovat laatineet suunnitelmaluonnoksen katurakenteiden ja vesihuoltoverkoston uusimiseksi/saneeraamiseksi Enon Viestikujalla.

Enoon on valmistumassa kesällä 2024 uusi koulu, jonka vuoksi Viestikujan katuyhteys saneerataan. Rakennettavalla kadulla saadaan parannettua koululle tulevan liikenteen sujuvuutta jalankulun, pyöräilyn ja saattoliikenteen osalla.
Katujen pintavesiä johdetaan osittain hulevesikaivojen kautta uuteen huleveden runkolinjaan. Muilta osin kadun kuivatusta parannetaan uusimalla rumpuputkia ja ojia perkaamalla


 

Yhteystiedot

suunnitteluinsinööri mika.kokko@joensuu.fi 050 352 7011

Luonnosvaiheen asiakirjat

Nähtävillä: 8.2.-23.2.2024

Sivu arviointi ja palaute