KUULUTUKSET

angle-left Vesilain mukainen lupapäätös, Lea Huovinen

Vesilain mukainen lupapäätös, Lea Huovinen

Päätösnumero: 7/2019

Antopäivä: 19.2.2109

Hakija: Lea Huovinen

Asia: Korvaushakemus Eimisjärven säännöstelyn muuttamisesta kiinteistölle Pikkuhiekka 167-419-17-11 aiheuneista ennakoimattomista vahingoista ja haitoista, Joensuu

Pääsisältö: Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen.

Päätös on nähtävänä valitusajan 19.2. - 21.3.2109 Joensuun kaupungintalolla.

Päätös on luettavissa antopäivästä alkaen osoitteessa: www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 21.3.2019.

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liiteenä olevassa valitusosoituksessa.

Lisätietoja antaa: Ympäristölakimies Aune  Mielonen, puh. 029 501 7029

19.2.2019

Itä-Suomen aluehallintovirasto

SomeShare