Sisältöjulkaisija

angle-left Vesihuoltoverkosto laajenee sekä taajamissa että maaseutualueilla

Vesihuoltoverkosto laajenee sekä taajamissa että maaseutualueilla

Joensuun kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.5.2022 hyväksynyt Joensuun Veden tarkistetut ja päivitetyt toiminta-alueet. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla laitos vastaa vesihuoltopalveluiden toimittamisesta asiakkailleen. Toiminta-alueen kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus ja -oikeus vesihuoltolaitoksen verkostoihin. 

Joensuun Veden toiminta-aluetta on laajennettu muun muassa Haapaniemessä, Niittylahdessa, Hammaslahdessa, Heinävaarassa, Kiihtelysvaarassa, Koverossa sekä Ahvenisella kiinteistöjen tasapuolisuuden sekä ympäristönsuojelun näkökulmista. 

Lisäksi toiminta-alue on laajentunut alueille, joilta suunnitellaan luovutettavan tontteja vuosina 2022–2027. Näitä alueita on muun muassa Reijolassa, Karhunmäessä ja Multimäessä. 

Toiminta-aluetta ei ole pienennetty miltään alueilta.

Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueet tulee tarkistaa määräajoin vastaamaan yhdyskuntakehityksen tarpeita. Edellisen kerran toiminta-aluetta on tarkistettu vuonna 2017.

Joensuun Veden toiminta-alueet ovat nähtävillä osoitteessa joensuunvesi.fi/tietoa-joensuun-vedesta.