Sisältöjulkaisija

vireilletulovaihe
Varaslammen alue
1
2
3
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan pientaloalueen täydennysrakentaminen muuttamatta sen luonnetta olennaisesti. Puistoalueiden käyttö ja hoito ratkaistaan pääpiirteissään.

 

 

Kaupunkirakennelautakunta päätti keskeyttää Varaslammen alueen asemakaavamuutoksen laadinnan  (KRAKLK 26.10.2021 § 140). Varaslammen pientaloalueen asemakaavoitus on mahdollista käynnistää uudestaan, mikäli uudisrakentamisen paine alueelle kasvaa merkittävästi.

Yhdyshenkilö

Natalia Musikka
kaavoitusarkkitehti
050 471 5701
natalia.musikka@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute