KUULUTUKSET

angle-left Vanamopuiston tukiasemamaston poikkeamislupahakemus ja rakennuslupahakemus vireillä

Vanamopuiston tukiasemamaston poikkeamislupahakemus ja rakennuslupahakemus vireillä

Kiinteistön 167-7-9903-6 osa-alueen haltija hakee poikkeamista asemakaavasta 36 m kor-kean ristikkomaston ja laitesuojan toteuttamiseksi Kanervalan Vanamopuistoon. Sijainti on Vanamokadun eteläpuolella likimain jalkapallokentän itäpuolella. Poikkeaminen koskee asemakaavan osa-alueen käyttötarkoitusmerkintää. Asemakaavassa lähivirkistysalueelle ei ole erikseen osoitettu varauksia yhdyskuntateknisiä rakennelmia varten. Perustelu poikkeamiselle on mobiiliverkon yhteyksien parantaminen. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueen ulkoilukäytölle. Suojapuustoa jätetään alueen ympärille. Samalla kuullaan osallisia rakennuslupahakemuksesta.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa 3.6.2024 mennessä sähköpostilla kirjaamo@joensuu.fi tai postitse osoitteeseen: Kaupunkirakennepalvelut, PL 59, 80101 Joensuu.

Lisätiedot: maankäytön suunnittelija Päivi Mujunen, 050 448 1365, paivi.mujunen@joensuu.fi (poikkeamislupa) sekä tarkastusinsinööri Juha Siljander, 050 561 5684, juha.siljander@joensuu.fi (rakennuslupa).

Joensuu 15.5.2024

Kaupunkirakennepalvelut

 

SomeShare