Sisältöjulkaisija

angle-left Valtion koronatuista hetkellinen helpotus kaupungin talouteen

Valtion koronatuista hetkellinen helpotus kaupungin talouteen

 Tilinpäätös ennakkotietojen mukaan 4,5 milj. ylijäämäinen

Joensuun kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös on ennakkotietojen mukaan 4,5 milj. euroa ylijäämäinen. Tuloksen takana ovat valtion mittavat koronatuet, ennakoitua parempi verokertymä sekä sijoitusmarkkinoiden ja käyttötalouden myönteinen kehitys. Tilinpäätösesitys sisältää varauksia tulevien vuosien investointeihin ja vahvistaa taseen ylijäämää kahden alijäämäisen vuoden jälkeen.

– Vuosi 2020 oli maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen. Kuntataloudenkin tilanne eli koko vuoden ja sen vahva tulos selittyy kertaluontoisilla, valtion mittavilla tukitoimilla, summaa viime vuotta Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

Poikkeuksellinen kuntatalouden vuosi, koronaviruspandemia ja sen torjunta vaikuttivat laajasti kaupungin toimintaan. Kaupungin nettomenot olivat noin 396 milj. euroa. Ne kasvoivat edellisvuoteen nähden vajaat 9 milj. euroa (+ 2,3 %). Kaupungin oman toiminnan menot laskivat erityisesti koronapandemiasta aiheutuneiden palvelutoiminnan muutosten myötä. Siun sotelle maksettujen sote-palveluiden, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden menot kasvoivat 4,7 %. Menoissa on huomioitu varautuminen Siun soten alijäämän kattamiseen.

Verorahoitus kasvoi poikkeuksellisen nopeasti valtion kertaluontoisten tukien seurauksena. Verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlaskettu kasvu oli 7,6 %, lähes 32 milj. euroa. Verotuloja kertyi 274 milj. euroa, runsas 5 milj. euroa (+2,0 %) edellisvuotta enemmän. Verotulokertymää nosti verotuksen tilityksiin liittyvät jaksotustekijät, valtion tukitoimien yhteisöverokertymää nostava vaikutus sekä Suomen talouden selviytyminen koronapandemiasta vuoden 2020 osalta pelättyä paremmin. Valtionosuuksia kertyi runsas 171 milj. euroa, 26 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Valtionosuuksien voimakkaan kasvun taustalla ovat valtion mittavat kuntatalouden tukitoimet.

– Valtion tukitoimien määrä on kuluvana vuonna olennaisesti vuotta 2020 pienempi ja tukitoimet ovat päättymässä vuoden 2021 jälkeen. Kaupungin talouden haasteena on sopeutuminen kohti koronakriisin jälkeistä aikaa ja normaalia rahoitusuraa, huomauttaa kaupunginjohtaja Karjalainen.

Kaupungin vuoden 2020 tulosta paransivat rahastojen ja Joensuu Vesi -liikelaitoksen tulokset. Kevään rajusta sijoitusmarkkinoiden pudotuksesta huolimatta viime vuosi oli sijoitusmarkkinoilla lopulta myönteinen. Kaupungin rahastojen markkina-arvo kasvoi 3,8 % ja rahastojen tilikauden tulos 2,5 milj. euroa tuki kaupungin myönteistä tulosta. Joensuun Veden tilikauden tulos oli 3 milj. euroa ylijäämäinen ja mahdollistaa varautumisen tulevien vuosien investointeihin.

Kaupunki investoi vuoden 2020 aikana edelleen voimakkaasti yhteensä 45 milj. eurolla.  Talonrakennushankkeista valmistuivat Jukolankadun uusi päiväkoti, Marjalan koulun laajennus sekä vuokrakohteena toteutettu Tuupovaaran koulu. Mehtimäkihallin ja Karsikon koulun rakennustyöt käynnistyivät. Kaupunkirakennepalveluiden kehittämishankkeista merkittävimmät hankkeet olivat Asemanseudulle toteutettu Asemankaari-joukkoliikennekatu, saattopysäköintialue ja sen informaatiojärjestelmät ja Kauppakadun pyöräkadun jatkaminen sekä Koulukadun ja Siltakadun perusparannushankkeet. Keskusurheilukentän peruskorjaus valmistui.

Valtion mittavien koronatukien myötä vuoden 2020 lainatarve jäi ennakoitua pienemmäksi. Kaupungin lainakanta on vuoden 2020 lopussa vajaat 239 milj. euroa. Asukasta kohden lainaa oli 3 099 euroa, kun edellisvuonna asukaskohtainen lainamäärä oli 3 279 euroa.

Koronapandemia ja sen torjumiseksi tehdyt rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti myös toimintaympäristön kehitykseen. Erityisesti työmarkkinoiden tilanne oli haasteellinen. Työttömyysaste kohosi keväällä poikkeuksellisen korkeisiin lukemiin. Vaikka työllisyystilanne on kohentunut kevään lukemista, on tilanne edelleen vaikea. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi muodostui 17,1 % (ed. vuonna 13,4 %). Kaupungin väestömäärä kasvoi, mutta viime vuosia hitaammin. Vuoden 2020 lopussa kaupungin asukasluku oli ennakkotietojen mukaan 76 985. Kasvua edellisvuoteen nähden oli 135 henkilöä. Rakentamisen taso on viime vuosien huippuvuosia matalampi, mutta edelleen hyvällä tasolla. Vuonna 2020 valmistui 575 asuntoa ja rakennuslupia myönnettiin 632 asunnon rakentamista varten.

Lisätietoa Joensuun kaupungin tilinpäätöksestä on osoitteessa www.joensuu.fi/tilinpaatos.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.