Sisältöjulkaisija

lainvoimainen
Uittopäälliköntie 16
1
2
3
Asemakaavan muutos on käynnistetty maanomistajan hakemuksesta korttelin 12138 tontilla 8. Kaavamuutoksella halutaan mahdollistaa maanalaisen autopaikotus- ja harrastetilan rakentaminen nykyisen rakennuksen eteläpuolelle.
Yhdyshenkilö
Jukka Ropponen
Yli-insinööri
050 438 5680
jukkaropponen60@gmail.com
Juha Pasma
vs. kaavoituspäällikkö
050 538 0708
juha.pasma@joensuu.fi
Ehdotusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: Nähtävillä 3.6.-21.6.2021
Aloitusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 8.4.-3.5.2021

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute