Sisältöjulkaisija

angle-left Työllisyyden edistämistä uudella otteella

Työllisyyden edistämistä uudella otteella

Joensuun kaupunki, Itä-Suomen Yliopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Rastor-instituutti ry yhdistivät voimansa tänä keväänä luodakseen uusia polkuja työllistymisen ja opiskelujen tueksi.

Kaikkien TNO Pohjois-Karjala - tietoa, neuvontaa ja ohjausta pohjoiskarjalaisten menestykseksi -ryhmähankkeessa mukana olevien organisaatioiden yhteinen tavoite on asukkaiden nopea työllistyminen ja kouluttautuminen matalan kynnyksen tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön avulla. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja mukana ovat kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa.

Hanke tukee osaltaan vuoden 2025 alusta muodostuvan Pohjois-Karjalan työllisyysalueen ja työllisyyden ekosysteemin palveluiden yhdistämistä toimivaksi asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Palvelut tuodaan lähelle asiakasta muodostamalla koko maakunnan alueen kattavan palvelupisteverkoston.

Fyysisten palvelupisteiden lisäksi asiakkaille tarjotaan digitaalisia palveluja. Sisältöä kehitetään kuntien asukkaiden tarpeiden mukaan. Palvelupisteillä palvellaan myös työnantajia, jotka tarjoavat työllistymismahdollisuuksia ja tarvitsevat työvoimaa.

Hankkeessa edistetään kuntien välistä yhteistyötä ja tiedonjakoa, jotta työvoiman tarjonta ja kysyntä kohtaavat tehokkaammin ja työvoiman liikkuvuus paranee.

Joensuun palvelupiste Luotsin kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti vuosi vuodelta. Viime vuonna Luotsilla asioi huikeat 10 417 kävijää. Luotsin toiminta on luonut hyvän pohjan uuden kehittämiselle. 

Itä-Suomen yliopiston osahankkeessa vahvistetaan työllisyydenhoidon eri toimijoiden osaamista ohjauksen perustaitoihin valmentavalla koulutuksella ja esihenkilövalmennuksella. Ohjausosaamisen vahvistaminen tukee työllisyyden palveluverkoston toimijoita ja tuloksellista työtä asiakkaiden hyväksi. 

Karelia-ammattikorkeakoulun osahanke keskittyy työssä olevien henkilöiden uraohjaukseen ja osaamisen kehittämisen tukemiseen työuran eri vaiheissa. Hanke tukee erityisesti maakunnan rakennemuutosalojen yritysten henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä vahvistaa niissä esihenkilöiden osaamista henkilöstön työurasuunnittelussa.  

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian osahanke kehittää opiskelijaksi hakeutuvien opiskelu- ja työkyvyn arviointia sekä hakuvaiheen ohjausprosessia. Osahanke tukee valmistuvien opiskelijoiden työelämään sijoittumista ja verkostoitumista työelämätapahtumien ja alumni- ja mentoritoiminnan kehittämisen kautta.  

Rastor-instituutti keskittyy urasuunnittelutaitojen tukemiseen täysin digitaalisesti.  Urasparrauksen avulla tarjotaan asiakkaille kevyttä, henkilökohtaista tukea urapoluilla tehtäviin ratkaisuihin. Muita palveluita ovat uramuotoiluryhmät ja ryhmävalmennukset, jotka tukevat erilaisissa työmarkkinatilanteissa olevien asiakkaiden urasuunnittelutaitoja ja työllistymistä. 

Lisää aiheesta: www.joensuu.fi/hankkeet