Sisältöjulkaisija

lainvoimainen
Tuupovaaran asemakaava
1
2
3
Tuupovaaran kirkonkylän asemakaava on vanhentunut, toteutumaton ja monelta kohdin muutenkin korjaamisen tarpeessa. Asemakaava muutetaan vastaamaan paremmin nykyisin käytössä olevia kaavamääräyksiä ja -merkintöjä. Asemakaavaa laajennetaan Vilvasen työpaikka-alueelle

Hyväksymisvaihe meneillään:

Kaavaehdotukseen on tehty nähtävillä olon jälkeen muutoksia. Muutokset eivät ole vaikutuksiltaan olennaisia, joten muutettua kaavaehdotusta ei ole tarve asettaa uudelleen nähtäville. Muutettu kaavaehdotus on viimeisimmän päätöksen liitteenä.

  • Kaupunkirakennelautakunta 5.5.2020 § 84, päätös
  • Kaupunkirakennelautakunta 11.8.2020 § 127, päätös
  • Kaupunginhallitus 17.8.2020 § 263, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 31.8.2020 § 67, päätös
  • Kaava on saanut lainvoiman 13.10.2020

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute