Sisältöjulkaisija

lainvoimainen
Torikatu 26 (Inarin ja Jokelan tontti)
1
2
3
Tontin rakennussuojelukysymys ja uudisrakentamismahdollisuus ovat ratkaisematta. Asemakaavan muutos on käynnistetty aiempien päätösten pohjalta.

Keskustan osayleiskaava (2012) on ohjaavana yleiskaavana, kun Joensuun ruutukaava-alueelle laaditaan asemakaavamuutoksia. Osayleiskaavassa on ratkaistu muun muassa keskustan täydennys- ja uudisrakentamisen periaatteet sekä rakennussuojelukysymys.

Inarin ja Jokelan tontin kohdalta osayleiskaavan hyväksymispäätös kumottiin. Tontin rakennussuojelukysymys ja uudisrakentamisen mahdollisuudet ovat siten edelleen ratkaisematta. Kohteen rakennussuojelu ja rakentamismahdollisuudet ratkaistaan asemakaavan muutoksella. Kaavamuutos on käynnistynyt kaupungin aloitteesta.

 

Joensuun keskustan osayleiskaava

 

  • Kaupunkirakennelautakunta 16.6.2020 § 111, päätös

Hyväksymisvaihe meneillään

Kaavaehdotukseen on tehty nähtävillä olon jälkeen muutos. Muutos ei ole vaikutukseltaan olennainen, joten muutettua kaavaehdotusta ei ole tarve asettaa uudelleen nähtäville. Muutettu kaavaehdotus on päätöksen liitteenä.

  • Kaupunkirakennelautakunta 8.9.2020 § 136, päätös
  • Kaupunginhallitus 14.9.2020 § 311, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 28.9.2020 § 86, päätös
  • Kaava on saanut lainvoiman 10.11.2020

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute